Pyhtään jätekuljetuksista puuttuu vielä kohteita – Kymen jätelautakunta lähestyy taloyhtiöitä

Jätelaki ja alueelliset jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikki viiden tai useamman asunnon kiinteistöt keräämään erilleen pakkausjätteet eli kartongin, muovi- ja lasipakkaukset sekä metallin. Lisäksi alueelliset jätehuoltomääräykset ovat velvoittaneet jo vuodesta 2005 lähtien keräämään erilleen biojätteet, mikäli kiinteistöllä on asuntoja vähintään kolme.

Kymenlaakson Jäte alkoi heinäkuussa järjestää tarvittavia jätelain mukaisia bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksia Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä ja Pertunmaalla.

Pyhtäällä uudet jätteenkuljetukset käynnistyivät heinäkuun alussa. Asiakasrekisterin perusteella osalta taloyhtiöistä kuitenkin vielä puuttuu yksi tai useampi keräysastia. Pyhtäällä pakkausjätteiden keräysvelvoitteet koskevat 45 taloyhtiötä. Tähän mennessä muovin ja metallin keräyksen on järjestänyt 31 taloyhtiötä sekä kartongin ja lasipakkausten keräyksen 32 taloyhtiötä. Biojätteen keräysvelvoite koskee pienempiä, vähintään kolmen asunnon taloyhtiöitä, joita on 77 kpl. Näistä 34 kerää biojätettä.

– Jätelain keräysvelvoitteilla tavoitellaan korkeampaa kierrätyksen tasoa koko Suomeen. Meidän tehtävämme on järjestää omalla toimialueellamme kuljetukset kaikilta velvoitteen mukaisilta asuinkiinteistöiltä, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

 

Kehotuskirjeet lähettää jätehuoltoviranomainen eli Kymen jätelautakunta

Kymen jätelautakunta lähettää tämän syksyn aikana kehotuskirjeet niille taloyhtiöille, joilta yksi tai useampi bio- ja pakkausjätteiden keräysastia vielä puuttuu. Kirjeet on jo lähetetty Lapinjärvelle ja Pertunmaalle, nyt on vuorossa Pyhtää ja sen jälkeen kirjeitä lähetetään vielä Haminaan, Virolahdelle ja Miehikkälään.

Jätelaki ja alueelliset jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikki viiden tai useamman asunnon kiinteistöt keräämään erilleen pakkausjätteet eli kartongin, muovi- ja lasipakkaukset sekä metallin. Lisäksi alueelliset jätehuoltomääräykset ovat velvoittaneet jo vuodesta 2005 lähtien keräämään erilleen biojätteet, mikäli kiinteistöllä on asuntoja vähintään kolme.

Kymenlaakson Jäte alkoi heinäkuussa järjestää tarvittavia jätelain mukaisia bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksia Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä ja Pertunmaalla.

Pyhtäällä uudet jätteenkuljetukset käynnistyivät heinäkuun alussa. Asiakasrekisterin perusteella osalta taloyhtiöistä kuitenkin vielä puuttuu yksi tai useampi keräysastia. Pyhtäällä pakkausjätteiden keräysvelvoitteet koskevat 45 taloyhtiötä. Tähän mennessä muovin ja metallin keräyksen on järjestänyt 31 taloyhtiötä sekä kartongin ja lasipakkausten keräyksen 32 taloyhtiötä. Biojätteen keräysvelvoite koskee pienempiä, vähintään kolmen asunnon taloyhtiöitä, joita on 77 kpl. Näistä 34 kerää biojätettä.

– Jätelain keräysvelvoitteilla tavoitellaan korkeampaa kierrätyksen tasoa koko Suomeen. Meidän tehtävämme on järjestää omalla toimialueellamme kuljetukset kaikilta velvoitteen mukaisilta asuinkiinteistöiltä, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Kehotuskirjeet lähettää jätehuoltoviranomainen eli Kymen jätelautakunta

Kymen jätelautakunta lähettää tämän syksyn aikana kehotuskirjeet niille taloyhtiöille, joilta yksi tai useampi bio- ja pakkausjätteiden keräysastia vielä puuttuu. Kirjeet on jo lähetetty Lapinjärvelle ja Pertunmaalle, nyt on vuorossa Pyhtää ja sen jälkeen kirjeitä lähetetään vielä Haminaan, Virolahdelle ja Miehikkälään.

 

Kuva: Pyhtään kunta/Jari Korkki