Pyhtään asukkaat ovat kävelyn ja pyöräilyn asiantuntijoita

Pyhtään kunta on käynnistänyt kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimisen. Edistämisohjelman keskeinen tavoite on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä huomioida entistä paremmin kulkutapojen erilaiset liikkujatarpeet ja liikkumisympäristöt.  

Työssä asetetaan kävelyn ja pyöräilyn visio ja tavoitteet, joita kohti kunta etenee työn aikana määriteltävin toimenpitein. Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja toteutus käynnistetään ohjelmatyön valmistuttua.

Pyhtään asukkaat ovat kävelyn ja pyöräilyn asiantuntijoita
Kyselyssä kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn nykyolosuhteista. Vastauksien avulla pyritään löytämään keskeisimmät tarpeet, joiden avulla Pyhtään kävelyn ja pyöräilyn liikkumisolosuhteita voidaan kehittää. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn reittien jatkuvuuteen, väylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen.   

Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta osaltasi lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!  

Kysely on avoinna 9.-29.5. välisen ajan. 

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: https://www.menti.com/9n6vdoi8p6

Lisätietoja: 
Janne Kaulio, tekninen johtaja, Pyhtään kunta janne.kaulio@pyhtaa.fi 
Valtteri Karttunen, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy valtteri.karttunen@ramboll.fi

Kuva: Pyhtään kunta/Jari Korkki
Kuvateksti: Pyhtään uusimpia kävelyreittejä on Motellinrannan rantabulevardi