Luistelupaikkatiedote

Kaikki luistelupaikat on toistaiseksi suljettu lämmenneen sään vuoksi.