Lökören asfaltointityöt

Lökören lastauslaiturialueen päällystäminen alkaa viikolla 44.

Urakoitsija: Peab Industri Oy

Yhteyshenkilö: Mikko Snell 046 920 0177