Kymenlaakson Vuoden kylä 2023 - ehdotuksia otetaan vastaan 31.1.2023 asti

Ehdotuksia Vuoden kyläksi otetaan vastaan 31.1.2023 asti. Lisäksi pyydetään esityksiä palkittavista henkilöistä, jotka ovat ansioituneita kylätoiminnan parissa ja maaseutualueen elinvoiman edistämisessä.

Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta muille jaettavaksi.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun, Leader Sepran ja edellisen Vuoden kylän edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat keväällä 2023 ja myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1000 euron palkintorahan.

Maakunnalliset valinnat toimitetaan aina seuraavan vuoden Suomen Vuoden kylä -kilpailuun, jota koordinoi Suomen Kylät ry.

Valintakriteerit

Kymenlaakson vuoden kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti. Aktiivisuus, yhteistyö ja ymmärrys oman yhteisön mahdollisuuksista alueen kehittämistyöhön katsotaan eduksi. Verkostoituminen, lähipalvelut, viestintä ja elinkeinojen edistäminen ovat myös Vuoden kylässä otettu osaksi suunnitelmallista kehittämistä.

Henkilövalinnat

Valintatoimikunta voi esityksestä tai oman harkinnan mukaan palkita myös ansioituneita henkilöitä esimerkiksi kylätoiminnan tiennäyttäjäksi tai maaseututoimijaksi. Ehdotuksia tunnustuksensaajiksi voi lähettää Kymenlaakson Kylät ry:lle Vuoden kylä-kilpailun lomassa. Valintatoimikunta päättää palkittavista henkilöistä samaisessa kokouksessa, jossa se päättää Kymenlaakson Vuoden kylän valinnasta.

Hakumenettely

Esityksiä Kymenlaakson Vuoden kyläksi 2023 ja palkittaviksi henkilöiksi voi tehdä 31.1.2023 asti sähköpostitse toimisto(at)kymenlaaksonkylat.fi tai tarvittaessa maapostitse Kymenlaakson Kylät ry, Porukkataloa 3krs., Savonkatu 23, 45100 Kouvola.

Vuoden kylää ehdotettaessa on suositeltavaa käyttää alla olevaa hakulomaketta. Samaista lomaketta käytetään seuraavan vuoden valtakunnallisessa Vuoden kylä-kilpailussa. Henkilövalintojen osalta ehdotus voi olla vapaamuotoinen.

Vuoden Kylä 2023 Hakulomake, Huom! Lomake toimitetaan toimisto(at)kymenlaaksonkylat.fi

 

Alla olevista liitteistä voi tutustua aiempien vuosien maakunnallisiin ja valtakunnallisiin valintoihin.

Listaus kymenlaaksolaisista valinnoista

Vuoden kylät ja Nimitykset 1985-

 

Lisätietoa:
Elina Seppänen
toiminnanjohtaja / valintatoimikunnan sihteeri
Kymenlaakson Kylät ry
elina.seppanen(at)kymenlaaksonkylat.fi
p. 040 184 3576