Kirkonkylän osayleiskaava on tullut voimaan

Pyhtään kunnanvaltuusto on päätöksellään § 14 / 27.4.2020 hyväksynyt ja § 34 / 7.9.2020 voimassa pitänyt Kirkonkylän osayleiskaavan. Osayleiskaava on tullut osittain voimaan 23.2.2021.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen, ja kaava on saanut lainvoiman 27.12.2021 ja tullut voimaan 12.1.2022.

 

Vireillä olevat kaavoitustyöt