Keihässalmen (Keihässalmen asemakaava-alue) katusuunnitelmat ovat yleisesti nähtävänä 31.7.- 14.8.2023

Keihässalmen (Keihässalmen asemakaava-alue) katusuunnitelmat ovat yleisesti nähtävänä  31.7.- 14.8.2023. Muistutukset suunnitelmista on toimitettava tekniikkalautakunnalle viimeistään 14.8.2023 osoitteeseen kirjaamo@pyhtaa.fi tai osoitteeseen Pyhtään kunta, tekniikkalautakunta, Motellikuja 4, 49220 Siltakylä. Lisätietoja antaa työpäällikkö Teemu Turunen, teemu.turunen@pyhtaa.fi, p. 050 3077 396.

KATUSUUNNITELMAT

 

Gatuplaner för Spjutsund (Spjutsund detaljplaneområde) finns offentligt framlagda under tiden 31.7.-14.8.2023. Anmärkningar gällande planerna skall ställas till tekniska nämnden senast 14.8.2023 under tjänstetid, till adress kirjaamo@pyhtaa.fi eller Pyttis kommun tekniknämnden, Motellgränden 4, 49220 Broby. Mer information ges av arbetschef Teemu Turunen, teemu.turunen@pyhtaa.fi, tel. 050 3077 396.

GATUPLANER