Keihässalmen asemakaavan valitus kaatui hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus on päätöksellään 21.6.2022 hylännyt ja osittain jättänyt tutkimatta Keihässalmen asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksymispäätökseen (13.12.2021 § 58) saapuneen valituksen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan, yleiskaava on ollut riittävällä tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa, selvitykset on toteutettu riittävällä tasolla ja kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyt sisältövaatimukset.