Siltakylä E18

Siltakylän E18-liittymän asemakaavan laajennus

Asemakaavoitus on käynnistetty kunnanjohtajan päätöksellä 8.12.2021 § 6/2021.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukaisen työpaikkojen, kaupan ja palveluiden alueen (TPK) toteuttaminen. Suunnittelualueen koko on noin 9 ha.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Siltakylän E18 moottoritien liittymän pohjoispuolella. Aluetta rajaavat etelässä moottoritie ja pohjoisessa, idässä sekä lännessä laajat metsätalousalueet. Asemakaavatyötä ohjaa keskustaajaman osayleiskaava.

Lisätietoja antaa: Maarit Suomenkorpi, Tengbom Oy, p. 050 415 3009, maarit.suomenkorpi@tengbom.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.