Erä- ja luontokulttuurimuseo Pyhtäälle?

Pyhtään onnittelee Imatraa erä- ja luontokulttuurimuseosta

Pyhtää oli kymmenien suomalaisten kuntien ja kaupunkien joukossa tavoittelemassa perustettavaa uutta valtakunnallista erä- ja luontokulttuurimuseota alkuvuodesta 2021. Kesäkuussa 2021 museon sijoituspaikaksi ratkaistiin Imatra. Pyhtää selvisi kilvassa hienosti loppusuoralle ja kolmen parhaan joukkoon yhdessä Imatran ja Riihimäen kanssa.

Pyhtää onnittelee Imatraa voitosta!
Hakemuksemme oli kuitenkin niin hieno, että siihen kannattaa edelleen tutustua!

Pyhtään kunta on ylpeä saadessaan osallistua historiallisen erä- ja luontokulttuurimuseon paikkakuntahakuun.

Suomeen ollaan perustamassa uutta valtakunnallista erä- ja luontokulttuurimuseota. Valtakunnallisesti merkittävän hankkeen arvo on suuri Suomelle ja Suomen maakuvan vahvistamiselle kansainvälisesti. Pyhtään hakemus (29,4 Mt) tehtiin mittavan yhteistyön tuloksena. Museon sijaintipaikaksi ehdotettiin Pyhtään Kirkonkylällä, E18-moottoritien liittymässä sijaitsevaa tonttia, joka rajoittuu Kymijokeen. Suunnittelussa oli mukana kansainvälisesti palkittu arkkitehtitoimisto JKMM.


Riku Saarnio voitti kameran Pyhtään erätarinakilpailussa

Pyhtään kunnan erätarinakilpailu on ratkennut. Oman eräkokemuksensa lähetti 190 erähenkistä osallistujaa, joiden kesken arvottiin tuhannen euron arvoinen järjestelmäkamera.

Voittajaksi selviytyi Riku Saarnio Tuusulasta. Tässä Rikun tarina:

”Harrastan paljon lähiluonnossa liikkumista. Välillä pyörällä, kävellen, hiihtäen, liukulumikengillä. Viime aikoina olen käynyt useita kertoja syömässä aamupalan metsässä.” #eräkokemus

Eräkokemusten keruu on osa Pyhtään kunnan ja Kymenlaakson liiton rahoittamaa ”Erämaasta elämyksiin – kohti kestävää matkailuekosysteemiä Kymenlaaksossa” - kehityshanketta. Kilpailulla vauhditetaan osaltaan Pyhtään tavoitetta uuden perustettavan valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon saamiseksi kuntaan.


Tutustu erätarinoihin. #eräkokemus Haastekampanja toteutetaan osana Erämaasta elämyksiin - kohti kestävää matkailuekosysteemiä Kymenlaaksossa -hanketta. Hanke on Kymenlaakson liiton osarahoittama.

Mikä museo?

Suunnitteluvaiheessa olevasta Erä- ja luontokulttuurimuseosta rakentuu kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka. Museon aihealueita ovat metsästys, kalastus, luonnontuotteiden keräily, retkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö.

Hankkeen taustalla olevat Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys käynnistivät maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen valtakunnallisen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon aikaansaamiseksi.

Museon sijaintipaikaksi käynnistettiin avoin haku, johon osallistuneista kunnista valitaan museon sijaintipaikkakunta. Haun ensimmäinen vaihe päättyi tammikuun lopussa ja hakeneiden joukosta valitaan helmikuussa neljä potentiaalisinta paikkakuntaa haun seuraavaan vaiheeseen. Helmi-maaliskuussa käydään tarkentavia neuvotteluja ja tutustutaan esitettyihin sijaintipaikkoihin. Päätös museon sijaintipaikkakunnasta tehdään toukokuussa.

Mikä museo?


Miksi Pyhtäälle?Pyhtään hakemuksen ydinkonsepti voidaan tiivistää kolmeen kärkeen, jotka ovat:

  1. Toiminnalliset elämykset ja yllätykselliset sisällöt, jotka ovat kävijälle enemmän kuin museokäynti.
  2. Kansainvälisen tason wow-arkkitehtuuri, joka tekee kunniaa Suomen luonnolle.
  3. Saavutettavuus ja sijainti, jolla 100.000 kävijätavoite ylitetään.

Hakemuksen koko 29,4 Mt
Lataaminen saattaa kestää hetken.

Liitteet:
Liite 1, arkkitehtisuunnitelma
Liite 2, aluetaloudelliset vaikutukset
Liite 3, matkailu-, kokous- ja elämyspalvelut

Tutustu Pyhtään hakemukseen (pdf)
Merkittävät kumppanuudet

Pyhtään hakemus tehtiin yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Hakemuksen taakse ovat kuntiensa hallitusten tuella asettautuneet Kymenlaakson maakunnasta Kotkan kaupunki, Haminan kaupunki, Virolahden kunta sekä Miehikkälän kunta. Uudeltamaalta tukikirjeen ovat allekirjoittanut Loviisan kaupungin sekä Myrskylän kunnan hallitukset. Myös Kouvolan kaupungin uskotaan liittymään tukijajoukkoon haun seuraavissa vaiheissa. Kuntien lisäksi Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kauppamari, Kymen Yrittäjät sekä Cursor Oy ovat allekirjoittaneet tukikirjeen.

Museohankkeelle on asetettu 100.000 vuosittaisen kävijän tavoite ja kansainvälisen vierailijapotentiaalin hyödyntäminen on avainasemassa museon sijaintipaikkaa valittaessa. Kotkan-Haminan seudulla on pitkät perinteet laajasta yhteistyöstä Pietarin seudun matkailu-, kulttuuri- ja elinkeinotoimijoiden kanssa. Pyhtään kunta sai tukikirjeet seuraavilta tahoilta Venäjältä:

• Pietarin kaupunki
• Venäjän kalastus- ja metsästysmuseo
• Venäjän Etnografinen museo
• Leningrad-Oblastin kauppakamari
• Maxmedia

Me teemme tämän yhdessä!

Pyhtään hakemus täydentyy myös merkittävillä yritysyhteistyökumppaneilla, kun Kotkamills Oy, Kotkan Energia Oy sekä Pyroll Group Oy liittyivät tukijoukkoon. Kotkan Energia omistaa Pyhtäällä Långön saaressa 26HA tontin, jonka käytöstä yhtiö on valmis neuvottelemaan museota hyödyttävään käyttöön. ”Haluamme tarjota Långön luonnontilainen alueen sellaiseen käyttöön, jossa siitä pääsevät nauttimaan mahdollisimman moni Itäsen Suomenlahden asukas tai matkailija. Tämän hankkeen myötä sekä alueen arvo, että käyttö nousevat,” sanoo Sami Markkanen, Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja.

Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen esitteli museohanketta yhtiön johtoryhmässä, joka innostui ja näki useita liittymäpintoja kunnianhimoisen hankkeeseen: ”Globaalina ja vastuullisena toimijana Kotkamills Oy hakee yhteistyökumppanuuksia, joissa arvomme kohtaavat. Toteutuessaan Pyhtäällä valtakunnallinen Erä- ja luontokulttuurimuseo voisi toimia showroomina Kotkamillsin tuotteille ja niistä valmistetuille rakennus- ja kuluttajatuotteille. Edustettuna voisivat olla myös Kotkamillsin yhteistyökumppanit, jotka edustavat Suomen metsäteollisuuden arvoketjun useita osia. Kotkamills Oy näkee uuden museon myös mielenkiintoisena käyntikohteena asiakkailleen ja muille yritysvierailleen ikkunana suomalaiseen luontoon.”

Tukikirjeen hakemukseen on allekirjoittanut myös pyhtääläinen Pyroll Group Oy. ”Omistuksemme Strömforsin Ruukkissa Loviisassa ja Stockforsin Ruukkissa Pyhtäällä tarjoavat paljon synergiaetuja museolle niin majoituksen, elämyspalveluiden kuin tapahtumien osalta,” toteaa teollisuusneuvos Reino Uusitalo, Pyroll Groupin hallituksen puheenjohtaja.

Mukaan halutaan bränditietoisia yrityksiä

Pyhtää on kunnanhallituksen päätöksellä valmis neuvottelemaan museosäätiön perustamisvaiheen pääomittamisesta, rakennusinvestoinnista sekä museon vuosittaisen toiminnan rahoittamisesta. Hyvin käynnistyneen yhteistyöverkoston rakentaminen tulee myös haun seuraavissa vaiheissa olemaan tärkeää. ”On selvää, että Pyhtään kokoisen kunnan on luotava hankkeen rahoitukseen kestävä pohja kumppanuuksien kautta, joka koostuu niin julkisista kuin yksityisistä tahoista. Kotkamills Oy:n kaltaisen globaalin, kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksen mukaan saaminen on rohkaiseva lähtölaukaus Pyhtään puolesta. Kutsunkin kaikki bränditietoiset yhteistyökumppanit rohkeasti mukaan konsortioomme. Haluamme luoda Pyhtäälle näyteikkunan suomalaisille kaikista pyhimpään- luontosuhteeseemme,” kiteyttää Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho.