Keihässalmen asemakaava

Keihässalmen asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Keihässalmen asemakaavan 13.12.2021 § 58 ja asemakaava sai lainvoiman 22.7.2022.

Hallinto-oikeus on päätöksellään 21.6.2022 hylännyt ja osittain jättänyt tutkimatta Keihässalmen asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksymispäätökseen (13.12.2021 § 58) saapuneen valituksen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan, yleiskaava on ollut riittävällä tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa, selvitykset on toteutettu riittävällä tasolla ja kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyt sisältövaatimukset.

Lisätietoja:

kaavoittaja, Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer Oy
Johan Pfeifer
045 123 3404
info@johanpfeifer.fi
elinvoimapäällikkö, (kaavoitus, maankäyttö, mittaustoimi, joukkoliikenne)
Laura Lahti
050 345 6495
laura.lahti@pyhtaa.fi