Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

41/2018 Rakennuslupapäätökset

40/2018 Kirkonkylän osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnos

38/2018 Rakennuslupapäätökset

36/2018 Risujen ja harvointijätteen keräyslavat

20/2018 pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.2.2018:
7.2.2017 päivätyn Långön ranta-asemakaava muutoksen ja 8.1.2018 päivätyn Kaunissaaren satama-alueen asemakaava muutoksen.

15/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 5.3.2018

9/2018 Esi- ja perusopetuksen aloittaminen 2018

5/2018 Carean tiedote vuodeosastopaikoista

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

108/2017 Pyhtään liikuntatoimen kevät 2018

 

 

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

20/2018 Tienpitoviranomisen siirtämä ajoneuvo Pyhtään kunnan alueella

19/2018 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Pyhtään pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisetä annnetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi. Asiakirjat ovat nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 14.5.-25.6.2018.

18/2018 Vesilain mukainen lupahakemus; Kaunissaaren venesataman vesialueen ruoppaaminen, aallonmurtajan ja laitureiden rakentaminen sekä valmistelulupa, on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 11.5.-11.6.2018

14/2018 Pyhtään kesäasuntojen nuohous 2018

10/2018 YIT INFRA OY, AHTILAN KIVIAINESHANKE PYHTÄÄ, HEINLAHTI, JÄRVENKALLION ALUE, Ahtila 10:112, Metsola 9:12, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS; kuulutus ja lausuntopyyntö, ovat nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 9.4.-25.5.2018

8/2018 Ehdotus Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tulvariskialueiksi sekä hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen laatimiseksi, on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 9.4.-9.7.208

1/2018 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1.-9.7.2018. Kuulutus löytyy myös netistä osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/147825

37/2017 ICT Kymin johtokunnan 10..2017 kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä perjantaina 18.8.2017 Pyhtään kunnan neuvonnassa.

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy