Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

59/2018 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän määräaikainen virka

58/2018 Rakennuslupapäätökset

57/2018 Rakennuslupapäätökset

56/2018 Poikkeamislupa

55/2018 Rakennuslupapäätökset

54/2018 Pyhtään kunnanvaltuuston on 18.6.2018 hyväksynyt Motellinrannan 21.5.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen

49/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 18.6.2018 klo 18.00 Sirius Sport Resortissa

48/2018 Liikuntatoimen kesäohjelma 2018

47/2018 Rakennusjärjestyksen uusiminen / luonnosvaihe

46/2018 Kaunissaaren osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus sekä Kaunissaaren kylän asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnnitelama

9/2018 Esi- ja perusopetuksen aloittaminen 2018

5/2018 Carean tiedote vuodeosastopaikoista

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

 

 

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

 

27/2018 Vesilain mukainen päätös: Tietoliikennekaapelin sijoittaminen Saaristomerelle ja Suomenlahdelle välillä Parainen - Kotka, lupamääräyksen muuttaminen / Eastern Light Finland Oy, on nähtävillä Pyhtään kunnanvirastolla 27.6. - 8.7.2018. Kunnanviraston kesäsulun ajan (9.7. - 27.7.2018) asiakirjat ovat nähtävillä Pyhtään kirjastolla.

24/2018 Kymen seudun Osuuskauppa on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Päätös on nähtävillä Pyhtään kunnanvirastolla 27.6. - 8.7.2018. Kunnanviraston kesäsulun ajan (9.7. - 27.7.2018) asiakirjat ovat nähtävillä Pyhtään kirjastolla

23/2018 Yhteysviranomaisen lausunto YIT Infra Oy:n Ahtila kiviaineshanketta koskevasta YVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostukseta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 19.6.-23.7.2018.

19/2018 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Pyhtään pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisetä annnetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi. Asiakirjat ovat nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 14.5.-25.6.2018.

14/2018 Pyhtään kesäasuntojen nuohous 2018

8/2018 Ehdotus Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson tulvariskialueiksi sekä hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen laatimiseksi, on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 9.4.-9.7.208

1/2018 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1.-9.7.2018. Kuulutus löytyy myös netistä osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/147825

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy

54/2012 Päätös: Meritaimenen kalastusrajoitukset valtion yleisllä vesialueilla v. 2013 - 2022 meressä pisetään nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 15.6.- 17.7.2018