Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

24/2018 Pyhtään kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi hakee liikunnanohjaajaa / liikuntaneuvojaa

23/2018 Rakennuslupapäätökset

22/2018 Rakennuslupapäätökset

20/2018 pyhtään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.2.2018:
7.2.2017 päivätyn Långön ranta-asemakaava muutoksen ja 8.1.2018 päivätyn Kaunissaaren satama-alueen asemakaava muutoksen.

19/2018 Julkipanoilmoitus

15/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 5.3.2018

14/2018 Asemakaavan muutos Samelaho / Heinlahti kaavoituksen lopettaminen

13/2018 Pyhtään nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset / Kulttuuritoimen avustukset

10/2018 Huutjärvi - Vastila välille on lisätty asiointivuoro

9/2018 Esi- ja perusopetuksen aloittaminen 2018

5/2018 Carean tiedote vuodeosastopaikoista

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

108/2017 Pyhtään liikuntatoimen kevät 2018

85/2017 Rakennuslupapäätökset

81/2017 Långön ranta-asemakaava - muutoksen kaavaehdotus

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

6/2018 Pyhtään kalastusalueen kokous

12/2014 Kaakkois-Suomen Elinkeino-,  Liikekenne ja Ympäristökeskuksen 13.3.2014 antamalla päätöksellä, dnro 2402/5710-2013, kielletään kalastuslain 11 §:n nojalla lain 8 §:n mukainen viehekalastus Kymijoessa Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa sekä Pyhtään kunnassa karttaliitteiden mukaisella alueella. Kielto on voimassa 13.3.2014-31.12.2018 välisenä aikana. Päätös on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 12.3.-13.4.2018.

13/2014 Kaakkois-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen 17.3.2014 antama päätös, Dnro 2401/5713-2013, jolla sallitaan kalastuslain 37 §:n nojalla kalastusasetuksen 17 §:stä poiketen kalastaa vavalla ja uistelemalla lohta, taimenta ja siikaa rauhoitusaikana Kymijoessa Inkeroisten voimalaitospadon ja Tammijärven välisellä alueella vuosittain 11.9-30.9. on näntävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 12.3-13.4.2018

1/2018 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1.-9.7.2018. Kuulutus löytyy myös netistä osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/147825

38/2017 Ilmoitus Teknologia tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 29.8.2017-31.3.2018

37/2017 ICT Kymin johtokunnan 10..2017 kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä perjantaina 18.8.2017 Pyhtään kunnan neuvonnassa.

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy