Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

110/2018 Sosiaaliohjaajan vakituinen virka

109/2018 sosiaalityöntekijän vakinainen virka

108/2018 Barnträdgårdslärare

107/2018 Rakennuslupapäätökset

106/2018 Rakennusjärjestyksen uusiminen/ehdotusvaihe

105/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 10.12.2018 klo 18.00 Huutjärven koululla

100/2018 Tiedote vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun matkojen tilaamisesta

98/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu Huutjärven koululla 12.11.2018 klo 18.00

92/2018 Kausi-influenssarokotukset

65/2018 Liikuntatoimen syksy 2018

56/2018 Poikkeamislupa

9/2018 Esi- ja perusopetuksen aloittaminen 2018

5/2018 Carean tiedote vuodeosastopaikoista

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

 

 

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

67/2014 Kaakkois-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen 15.12.2014 antamalla päätöksellä, dnro 2091/5718-2014, myönnetään Kymifishing Oy:lle lupa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämiseen Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen toimialueella. Päätös on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.11.-12.12.2018

35/2018 Valitus vesitalousasiassa. Muutoksenhakija ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Kari Silvennoinen. Luvan hakija Nord Stream 2 AG. Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristövastuualue 12.4.2018 Nro 53/2018/2 Dnro ESAVI/9101/2017 on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.11- 11.12.2018.

33/2018 Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä /YIT Infra Oy, tilat Ahtila ja Metsola, Pyhtää

19/2018 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Pyhtään pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisetä annnetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi. Asiakirjat ovat nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 14.5.-25.6.2018.

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy