Ilmoitustaulu

Kunnan kuulutukset

16/2018 Määräaikainen luokanopettaja

15/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 5.3.2018

14/2018 Asemakaavan muutos Samelaho / Heinlahti kaavoituksen lopettaminen

13/2018 Pyhtään nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset / Kulttuuritoimen avustukset

12/2018 Rakennuslupapäätökset

11/2018 Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontuu 12.2.2018 klo 18.00

10/2018 Huutjärvi - Vastila välille on lisätty asiointivuoro

9/2018 Esi- ja perusopetuksen aloittaminen 2018

8/2018 Siltakylän Motellinalueen asemakaavamuutos / Motellinranta

5/2018 Carean tiedote vuodeosastopaikoista

1/2018 Pyhtään kunnan toiminta vuonna 2018

108/2017 Pyhtään liikuntatoimen kevät 2018

85/2017 Rakennuslupapäätökset

81/2017 Långön ranta-asemakaava - muutoksen kaavaehdotus

Valtuuston kokoukset on katsottavissa netistä suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa
http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

 

Saapuneet kuulutukset

5/2018 Vesilain mukainen päätös; Eastern Light Finland Oy, Kuituoptisen merenalaisen tietoliikennekaapelin sijoittaminen Saaristomerelle ja Suomenlahdelle välille Parainen-Kotka, on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 7.2.-9.3.2018

5/2014 Lupapäätös kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämiseen ajalla 30.1.2014-31.12.2018, Tmi Kalakärpänen pidetään nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 6.2.-9.3.2018

2/2018 Merenhoitosuunitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018” on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1. 16.2.2018, sekä sähköisesti osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin

1/2018 Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 8.1.-9.7.2018. Kuulutus löytyy myös netistä osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/147825

38/2017 Ilmoitus Teknologia tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta on nähtävillä Pyhtään kunnan neuvonnassa 29.8.2017-31.3.2018

37/2017 ICT Kymin johtokunnan 10..2017 kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä perjantaina 18.8.2017 Pyhtään kunnan neuvonnassa.

31/2017 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta; Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää, Lemminkäinen Infra Oy