Lantbruksbyrån

Landsbygdsservice

Pyttis lantbruksföretagare betjänas i dag i Fredrikshamns lantbruksbyrå. Verksamheten baserar sig på samarbetsavtalet mellan södra Kymmenedalens kommuner.

Lantbruksbyrån
16, 49400 Fredrikshamn

Lantbrukssekreterare Matti Vanhala
tfn 040 124 3315

Byråsekreterare Riitta Jalkanen
puh. 040 124 3308

maaseututoimisto@hamina.fi
e-mejl:förnamn.efternamn@hamina.fi