Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen främjar, vägleder och övervakar utformandet och bevarande av högklassiga byggnader i en trivsam miljö. Byggnadstillsynen betjänar byggare och kommuninvånare och ser till att det allmänna intresset beaktas. Tillsyningsnämnden verkar som myndighet i byggnadsärenden inom Pyttis kommun.

När det gäller byggnadstillsynen betjänas ni av byggnadsinspektör Satu Kahila och beredningssekreterare Sanna Setälä

Byggnadsinspektörens kontordagar är på måndagen och fredagen klockan 8.00-11.00

Valmistelusihteeri (rak.valvonta)
Sanna Setälä
040 710 4709
sanna.setala@pyhtaa.fi
Rakennustarkastaja, (lupa- ja valvonta-asiat, ympäristöterveydenhuolto, ymäpäristönsuojelu)
Satu Kahila
044 767 6831
satu.kahila@pyhtaa.fi