ANMÄLNING AV ELEVER TILL FÖRSKOLEUNDER-VISNINGEN OCH MEDDELANDE OM NÄRSKOLA TILL FÖRSTA KLASSEN 2019

Pyttis svenska skola
ANMÄLNING AV ELEVER TILL FÖRSKOLEUNDER-VISNINGEN OCH MEDDELANDE OM NÄRSKOLA TILL FÖRSTA KLASSEN 2019

Deltagande i förskoleundervisning (26 a §)
Året innan läroplikten inleds ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.
Pyttis svenska skola i Svartbäck är närskolan för svenskspråkiga barn i Pyttis.

Till förskoleundervisningen kan anmälas år 2013 födda barn. Anmälan till förskolan görs elektroniskt via Primus-programmets webbanslutning Wilma. Den elektroniska anmälan förutsätter ett personligt Wilma-lösenord som skickas till vårdnadshavaren per post veckan 7. Ansökan till dagvården görs elektroniskt på Internet www.pyhtaa.fi.

Anmälningen till första klassen samt ansökan till  och eftermiddagsverksamheten (klass 1 och 2) görs också via Wilma med nuvarande lösenord.

On du inte har Internet-förbindelse har du möjlighet att göra elektronisk anmälan på biblioteket eller kommunkansliet.

Tilläggsuppgifter:
Anmälningar: skolbyrån, tfn 040 512 9326
Dagvård till förskolebarn: Mari Peltola, tfn 044 767 6671
Morgon- och eftermiddagsverksamhet: Kaisa Silander, tfn. 040 766 9970

Broby 12.2.2019                
Välfärdsnämnden