Ulkopuolelta tulevat yksityiset investoinnit ovat Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuden tae. Sama koskee myös Pyhtään kuntaa.

Toissa viikolla, erään maailman suurimman teknologiayhtiön Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai vieraili Suomessa.

Vierailun agendalla olivat Googlen Eurooppaan kohdistuvat investoinnit digitaaliseen infrastruktuuriin. Tiedotustilaisuus Pääministeri Rinteen kanssa sisälsi jymypaukun myös seudullemme - Haminan palvelinkeskukseen investoidaan jälleen 600 miljoonaa euroa lisää. Kokonaisuudessaan Googlen investoinnit Summaan ovat jo yli 2 miljardia euroa. Googlen investointien myötä Haminan kuntatalouteen (ja koko seudun aluetalouteen) tulee merkittävää piristystä mm. Googlen työntekijöiden maksamien kunnallisverojen, yrityksen maksamien kiinteistöverojen sekä hankkeen rakennusaikaisten töiden ja paikallisten palveluiden käytön lisäämisen myötä. 

Ulkopuolelta tulevat yksityiset investoinnit ovat Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuden tae. Muuttotappiokierteessä oleva seutumme nousee vain ja ainoastaan sillä, että seudullemme investoidaan lisää. Investoinnit synnyttävät uutta työtä ja kysyntää, joko täällä jo valmiiksi asuville ihmisille tai sitten tänne ulkopuolelta muuttaville ihmisille. Investoinnit synnyttävät myös lisää yritystoimintaa, täällä jo toimiville yrityksille tai parhaimmillaan tänne syntyy lisää uusia yrityksiä investointien vaikutusten johdosta.

 

Elinkeinoyhtiö Cursorin yksi toiminnan painopisteistä on investointien hankkiminen seudullemme - aktiivinen seudun "myyntityö." Cursorin myyntityöstä Google projektissa uutisoi näyttävästi mm. Lännen media viikonlopun jutussaan. Investointien edistäminen on pitkäjänteistä ja ammattimaista työtä. Tätä työtä pitää tehdä yhteistyössä laajalla rintamalla ja myyntityön tärkeys pitää ymmärtää myös kunnissa ja kuntalaisten keskuudessa. Investoinneilla on suoria ja epäsuoria heijastusvaikutuksia kuntien talouteen.

 

Pyhtäällä, muiden kuntien tavoin on valmistelussa talousarvio seuraavalle vuodelle. Hallintojohtaja Tommi Koskinen avasi taannoin blogissaan kuntamme talouden perusongelmaa - menot ovat hallinnassa, mutta tulopuolella meillä on haasteita. Kuntatalouden haastekerrointa lisäävät maailmantalouden haasteet (epävarmuudet mm. Brexitin ja kauppasodan kannalta), epäselvyydet tulorekisterin käyttöönotossa (joka on luonut verotulokertymiin ennustettavuushaasteen) ja huoli työllisyyden kehittymisestä kansallisella tasolla.

 

Pyhtää ei ole immuuni toimintaympäristömme haasteille. Kunnan elinkeinostrategian yksi kolmesta keihäänkärjestä "lisää investointeja" on kirjattu painavasta syystä. Varmistaaksemme palvelut kuntalaisille - toimivat koulut, riittävät henkilöstöresurssit, sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnallistekniset investoinnit, joukkoliikenne… meidän on saatava kuntaan yksityistä rahaa kunnan rajojen ulkopuolelta.

 

Olen iloinen siitä, että Pyhtäällä on kokoonsa nähden vireillä useita merkittäviä investointihankkeita, joiden yhteisvaikutus kuntamme edellytyksiin pärjätä tulevaisuudessa on reilusti plussan puolella.

 

Sitäkin enemmän minua huolestuttaa keskustelukulttuuri ja ilmapiiri, joka investointihankkeiden ympärillä on kunnassamme kehittynyt. On syntynyt voimakkaasti latautunut asetelma, jossa:

  • toisaalta syytetään valittajia hankkeiden (ja sitä kautta koko kunnan tulevaisuuden) kaatamisesta
  • toisaalta kyseenalaistetaan kuntaa, syystä tai toisesta yksityisten hankkeiden edistämisestä

Tällainen voimakas vastakkainasettelu ei ole hyödyksi investointien edistämiselle, eikä tee hyvää kuntamme henkiselle ilmastolle. Vastakkainasettelu luo lisää vastakkainasettelua ja vie pohjaa rakentavalta dialogilta - vuorovaikutukselta.

 

Ymmärrän varsin hyvin sen, että demokraattiseen järjestelmäämme kuuluu oikeus valittaa. Valitusoikeus kuuluu suomalaiseen oikeusvaltioperiaatteeseen - tästä on syytä pitää kiinni tulevaisuudessakin. Tätä samaista oikeutta Pyhtään kunta aikoo käyttää kun se tänään teknisen lautakunnan kokouksessa käsittelee valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, liittyen lentokentän kalustosuojien rakennuslupiin. Ymmärrän varsin hyvin turhautumisen, joka liittyy valituksiin. Valitusprosessit ja ennen kaikkea niiden kestot ovat myrkkyä investointihankkeille, joissa aikatauluihin liittyvät epävarmuustekijät voivat olla syy siirtää tai jopa kokonaan perua investointipäätöksiä. Tähän meillä ei ole varaa.

 

Viime viikon maanantaina Pyhtään kunnanhallitus kokoontui Purolan koululla syksyn ensimmäiseen kyläiltaan. Toukokuisen valtuustoseminaarin johtopäätöksenä oli, että lisäämällä keskustelua kunnanhallituksen ja kuntalaisten välillä voimme kenties välttää tai vähintään lieventää jännitteitä, jotka liittyvät mm. investointihankkeisiin. Olen itse tyytyväinen Purolan kyläillan formaattiin ja tapaan, jolla keskustelu eteni. Avoin keskustelu vaikeistakin asioista kuuluu lähidemokratiaan. Aina ei kuntalaisia tyydyttäviä ratkaisuita löydy, mutta itse haluan uskoa, että asioista keskusteleminen ja osapuolten kuunteleminen lisää kokemusta siitä, että asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin. Kunta on viime kädessä kuntalaisten omistama ja johtama yhteisö, joka perustuu vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen kehittäminen on kaikkien meidän vastuulla.

 

Kunnanjohtaja Jouni  

 

 

Lisää uusi kommentti