Tiedote 7.6.2022: Suun terveydenhuollon laskutuksessa havaittu ongelmia

Suun terveydenhuollon laskutuksessa havaittu ongelmia, osalle asiakkaista lähetetään takautuvia laskuja kesän aikana

Suun terveydenhuollon asiakkaiden laskutuksessa on havaittu tietojärjestelmään liittyviä ongelmia, joiden vuoksi osalle asiakkaille ei ole lähetetty laskua tai käynnistä on laskutettu vain osittain.
Osittain tai kokonaan puuttuvia laskutuksia on havaittu koskien suun terveydenhuollon käyntejä ajalla 4.11.2021 - 31.5.2022. Osaa asiakkaista on laskutettu oikein, mutta puutteellisia laskutuksia on havaittu noin tuhannella asiakkaalla.

Tietojärjestelmään liittyvät ongelmat on nyt korjattu. Takautuvia laskuja aletaan lähettää asiakkaille 17.6.2022 alkaen. Ensin takautuvat laskut lähetetään koskien käyntejä Kymsoten suun terveydenhuollon palveluissa marras- ja joulukuussa 2021. Tämän jälkeen takautuvia laskuja lähetetään vuoden 2022 asiakkaille. Kaikki puuttuvat laskutukset pyritään lähettämään asiakkaille kesän aikana.

Asiakkaita, joille lähetetään lasku aiemmin laskuttamattomasta suun terveydenhuollon käynnistä kokonaan tai osittain, pyydetään ystävällisesti maksamaan lasku eräpäivään mennessä. Laskussa on myös tiedot, mihin ottaa yhteyttä mahdollisesti epäselvissä tapauksissa.

Kymsote pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa vaivaa.

Lisätietoja

Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
p.
020 633 2003, marja-liisa.mantymaa@kymsote.fi