Tartuntatautilain 58g-pykälän mukaiset rajoitukset käyttöön Kymenlaaksossa 10.4.2021

Aluehallintovirasto on tehnyt 8.4.2021 päätöksen tartuntatautilain 58g-pykälän mukaisten rajoitusten käyttöönotosta.

Aluehallintoviraston tiedote asiasta AVIn verkkosivuilla

Pykälän sisältö on nähtävissä tartuntatautilaissa.

Vastaava päätös on aiemmin tehty koskemaan Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilta.

Päätös määrää Kymenlaaksossa suljettavaksi 10.-23.4. väliseksi ajaksi seuraavat sekä yksityisen sektorin toimijoiden että julkiset tilat:

•                    joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
•                    yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
•                    tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
•                    huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
•                    sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
•                    kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Tilojen sulkemisessa on seuraavia poikkeuksia:

•                    Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan tartuntaturvallisuutta koskeva ohjeistus huomioiden.
•                    Tiloissa voidaan järjestää lakisääteistä palvelua, kuten lääkinnällistä kuntoutusta.
•                    Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tiloja voidaan vuokrata yksittäiselle henkilölle tai perheelle, sillä heidän toimintansa tiloissa ei lisää kontaktien määrää eikä siten aiheuta koronaviruksen leviämisvaaraa. Tiloja ei kuitenkaan voi vuokrata esimerkiksi urheilujoukkueen harjoituksiin tai yksityishenkilölle siten, että siellä järjestetään ryhmätoimintaa, johon kokoontuu laajempi joukko ihmisiä.

Lisätietoa ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löytyy aluehallintoviraston sivuilta.