Pyhtään kunta on myynyt Siltakylästä tontin Pyrollille

Tonttikauppa mahdollistaa Pyrollin laajentumisinvestoinnin

Pyhtään kunnanhallitus teki 30.6.2020 päätöksen myydä 4690 m2 kokoinen kiinteistö Pyrollille Siltakylän Kangasmäessä, osoitteessa Teollisuuskuja 9. Kiinteistössä sijaitsee tällä hetkellä Pyhtään teknisen toimen varikko ja kaarihalli, joille ei ole juurikaan käyttöä. Lisäksi kaarihallin on todettu olevan heikossa kunnossa.
Tänään 1.7.2020 Pyhtään kunta ja Pyroll Kiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen edellä mainitusta kiinteistöstä. Kauppa on lainvoimainen 1 kk päästä allekirjoituksesta.     

Pyhtää sai kesäkuun alussa julkaistussa kansallisessa yrittäjien kuntabarometrissä Kymenlaakson parhaat pisteet. Yrittäjät pitävät kunnan toimintaa ja päätöksentekoa yrittäjäystävällisenä, ja siitä kunnassa halutaan pitää kiinni ja toimia sen mukaisesti.

"Kun saimme tiedon Pyrollin laajennussuunnitelmista, se otettiin meillä prosessiin rivakasti ja löysimme tonttikaupasta yhdessä ratkaisun, joka saatiin nopeasti kunnanhallituksen päätettäväksi. Ensimmäisestä yhteydenotosta päätöksentekoon meni yhteensä reilu pari viikkoa. Haluamme kuntana pitää kiinni siitä, että Pyhtäällä toimivien yritysten kasvu ei jää ainakaan kunnan päätöksenteosta kiinni," kertoo kunnanjohtaja Jouni Eho.

Pyhtään väkiluku on Kymenlaakson kunnista ainoa, jossa väestökehitys on ollut alkuvuodesta positiivinen. Samoin työttömyysaste on Kaakkois-Suomen pienin. Kunnan merkittävimmän yksityisen työnantajan laajentuminen luo edellytyksiä jatkaa myönteisellä kasvu-uralla ja houkutella kuntaan lisää asukkaita sekä yrityksiä.

”Pyrollin laajentuminen on linjassa kunnan elinkeinostrategian tavoitteiden ”Pyhtää kartalle” ja ”Lisää investointeja” kanssa. Pyhtään kunnassa ja koko Kotkan-Haminan seudulla on nyt positiivinen momentum, johon nämä uutiset tuovat lisää tuulta purjeisiin,” toteaa Eho.

Lisätietoja    
Pyhtään kunta, kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi