Pyhtään kunta etenee luottavaisin mielin ja pragmaattisesti kohti loppuvuoden talouspäätöksiä

Pyhtään kunnanvaltuusto kokoontui valtuustoseminaariin 16. lokakuuta käsittelemään ensi vuoden talousnäkymiä. Valtuustoseminaarit ovat keskeinen osa kunnan suunnittelujärjestelmää ja tärkeitä foorumeita, joissa rakennetaan yhteistä tilannekuvaa ja luodaan pohjaa päätöksenteolle. Olen itse tyytyväinen tapaan ja sävyyn, jolla luottamushenkilöt seminaarissa kunnan taloustilanteesta keskustelivat. Valtuuston rakentava keskustelukulttuuri ei synny yhdessä yössä.

On selvää, ettei Pyhtään kunta ole immuuni toimintaympäristön ja talouden trendeille. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteet talouskasvun hidastumisesta ja Tilastokeskuksen ennusteen väestön vähenemisestä koskettavat myös Pyhtään kuntatalouden suunnittelua. Syytä ja sijaa apatiaan ja epätoivoon ei silti ole. On paljon asioita, jotka ovat omissa käsissämme ja joihin meillä on mahdollisuus omilla päätöksillämme vaikuttaa. Pyhtään kunta on onnistunut pitämään menokehityksen kurissa, kenties yhtenä kulmakivenä vuoden 2014 päätös ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä päätös suojaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksen vuoden 2024 loppuun saakka. Päätös luo siis talouden suunnitteluun ennustettavuutta ja vakautta. 

Tänään julkaistussa Pyhtäänlehdessä valtuuston puheenjohtaja Osmo Kallio viittasi seminaarikeskusteluihin veronkorotuksesta. Verotulot ovat keskeisin osa kuntatalouden tulorakennetta. Veronkorotuksista keskustellessa pitää aina katsoa talouden kokonaistilannetta. Konteksti ja kysymyksenasettelu veroista puhuttaessa oli valtuustoseminaarissamme seuraava:

  • Allekirjoittanut kävi noin puolen tunnin alustuksen läpi, joka koostui kansantalouden keskeisistä mittareista, maakuntamme ja kuntamme väestötrendeistä sekä tilannekatsauksen elinkeinohankkeisiimme. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.
  • Hallintojohtaja Tommi Koskinen alusti tämän jälkeen tilannetta avaamalla mm. tämän vuoden talousennustetta, ensi vuoden talousarvioluonnosta kokonaisuutena, verotuloennusteita ja keskeisiä talousmittareiden vertailuja suhteessa muihin kuntiin. Tommin esitys kokonaisuudessaan tästä linkistä.
  • Alustusten jälkeen pienryhmät jakaantuivat keskustelemaan kolmesta keskeisestä teemasta, jotka olivat:
    • Mitä vaikutuksia näemme sillä, että pidämme veroprosentin nykyisellä tasolla. Mitä vaikutuksia näemme sillä, että nostamme veroprosenttia (tarkastelu tehtiin 0,5%, 0,75% ja 1 %) prosenteissa.
    • Mitä vaikutuksia näemme sillä, että elinkeinohankkeet etenevät suunnitellusti? Mitä vaikutuksia näemme sillä, että hankkeet hidastuvat tai jäävät toteutumatta?
    • Mitä palveluiden karsintakohteita näemme? Mitä vaikutuksia näemme, jos karsimme?

Näin ollen veronkorotuskeskustelu sai kontekstin, joka voitiin käydä asiallisessa ja pragmaattisessa hengessä. Valtuustoseminaarissa käydyt keskustelut luovat varmasti maaperää tehdä päätöksiä, jotka perustuvat faktoihin sekä yhdessä jaettuun tilannekuvaan. Jaan valtuustomme puheenjohtaja Osmo Kallion kanssa, kuten myös valtuustoseminaariin osallistuneiden näkemyksen, että marraskuinen valtuusto saa päätettäväkseen kunnallisveroprosentin noston. Seuraavien viikkojen valmistelutyö osoittaa lopullisen korotusesityksen suuruuden. 

Kunnan johtavana viranhaltijana on syytä ilokseen todeta, että ulkoisista toimintaympäristön isoista haasteista huolimatta Pyhtäällä talouskeskustelussa sävy on asiallinen, pragmaattinen ja puoluerajat yhdistävä. Tästä on syytä pitää jatkossakin kiinni, sillä vain yhteistyökykyinen kuntakoneisto kykenee johtamaan kuntaa eteenpäin, kun ulkoisessa ympäristössä ovat myrskyn merkit ilmassa.

Loppuun todettakoon positiivinen uutinen Itä-Suomen hallinto-oikeudesta. Saimme eilen päätöksen koskien valitusta, joka oli tehty Pyhtään kunnan takauksesta Cursorille Pyhtäänlinnan yritystiloihin. HAO päätti ratkaista asian Pyhtään kunnan hyväksi ja katsoi, ettei takauspäätös riskeeraa kunnan taloutta eikä ole täten kuntalain vastainen, toisin kuin valituksessa esitettiin.

 

Lisää uusi kommentti