Pyhtään kunta avaa kaikille avoimen kumppanihaun Kaunissaaren sataman kehittämiseksi

Pyhtään kunta käynnistää avoimen kumppanihaun kehittämään Pyhtään Kaunissaaren satama-aluetta.

Loppuvuoden aikana on tarkoitus kartoittaa potentiaaliset kumppanit, joiden kanssa Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen voi käynnistyä. Kunta kartoittaa kumppanihaulla nyt kiinnostuneita tahoja ja alustavia ideoita. Asiasta kiinnostuneet kumppanit voivat kartoitusvaiheessa esittää joko alustavia ideoita tai pidemmälle vietyjä suunnitelmia.

Rakentaminen voi pitää sisällään esimerkiksi saunarakennuksen, ravintolan sekä luonnollisesti laiturit vierasvenesataman käyttöön. Ideaalitilanteessa haun myötä löytyy kaupallinen kumppani, joka ottaa kokonaisvastuun satamapalveluiden operoinnista.

Haussa on yrittäjähenkinen toimija, jolla on taloudelliset mahdollisuudet ja edellytykset, verkostot ja osaaminen kehittää, investoida ja operoida sataman palveluita. Tavoitteena on tehdä Kaunissaaresta Itäisen Suomenlahden houkuttelevin matkailu- ja veneilykohde. ”Kumppanihaun yhteydessä kysymme myös kiinnostuksen ilmaisseilta tahoilta, ovatko he avoimia verkostoitumaan muiden kiinnostuksena ilmaisseiden tahojen kanssa”, kertoo kunnanjohtaja Jouni Eho.

Alueen vuokrasopimuksen pituutta ei ole vielä määritelty, vaan se täsmentyy kumppanihaun yhteydessä ja myöhemmin neuvottelumenettelyssä. ”Vuokrasopimus tullee olemaan vähintään 20-30 vuotta, referenssinä Lökören satama Pyhtäällä. Haemme Kaunissaareen sitoutunutta kumppania”, kertoo tekninen johtaja Janne Kaulio.

Kunta esittelee hanketta potentiaalisille kumppaneille 2.10.2020 klo 14 – 16
Pyhtään kunnanvirastolla, Motellikuja 4, 49920 Siltakylä.

Kaunissaaresta Itäisen Suomenlahden houkuttelevin matkailu- ja veneilykohde

”Pyhtään Kaunissaari on kesäparatiisi vailla vertaa, josta halumme vetovoimatekijän Itäiselle Suomenlahdelle. Nyt veneilyliikenne suuntaa useimmiten pääkaupunkiseudulta länteen. Haluamme kääntää suunnan kohti itää ja Kaunissaari tarjoaa tähän loistavat puitteet”, kertoo Eho.

Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen käynnistyi vastaamalla veneilijöiden tarpeeseen kasvattaa vierasvenepaikkojen määrä nykyisestä 50 jopa 200 paikkaan. Satamaa on laajennettu, satama-allasta ruopattu ja aallonmurtajaa siirretty ja laajennettu. Lisäksi saareen on rakenteilla Kymen Veden vesijohto.

Pyhtään kunnan omistamalla Kaunissaaren sataman asemakaava-alueella ja vanhan rakennuskaavan alueella on runsaasti rakennusoikeutta jäljellä yhteensä noin 1255 kem2. Tämä mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittämisen alueelle.

Kunta jatkaa Kaunissaaren sataman kehittämistä ja on sitoutunut viemään loppuun esimerkiksi aallonmurtajan viimeistelyn. Samoin kaupallisen liikenteen laituri on sellainen investointi, johon kunta on sitoutunut. ”Mutta luonnollisesti näistä asioista päättää valtuusto osana talousarvioprosessia. Yksityiskohtaisemmasta työnjaosta sovitaan neuvottelujen edetessä”, toteaa Eho.

Kaunissaaren lisäksi Itäinen Suomenlahti tulee kehittymään muiden investointien ja palvelutason nousun myötä. Pyhtää on ottanut johtavan roolin kehittääkseen kohteita, kuten Kaunissaari, Keihässalmi sekä Versso Munapirtissä. Kotkan-Haminan seudun matkailua kokonaisuutena kehittävä elinkeinoyhtiö Cursor Oy on luonnollisesti avainkumppani Pyhtäälle. Lisäksi yhteydet Itä-Uudellemaalle ovat myös tärkeitä eli Loviisa ja Porvoo ovat tulevaisuudessa tärkeitä kumppaneita saariston helminauhan kehittämisessä. 

”Uskomme, että Kaunissaari on sellainen kohde, joka tulee vetämään puoleensa intohimoisia veneilystä kiinnostuneita investoreita, joilla kenties on vieläpä tunneside Pyhtääseen,” uskoo Eho.

Lisätietoja

Pyhtään kunta

Janne Kaulio, tekninen johtaja, puh. puh. 044 357 5503, janne.kaulio@pyhtaa.fi

Jouni Eho, kunnanjohtaja, puh. 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi

https://pyhtaa.fi/fi/kaunissaari

Videoesittely Kaunissaaresta