Pyhtään kunnanhallitus esittää työ- ja elinkeinoministeriölle selvityspyyntöä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminnasta Pyhtään lentokentän asiassa

Redstone Aero Oy:n lentopaikkahanke on ollut useiden eri valitusten kohteena viime vuosina. Lentopaikan ympäristölupa ja rakentamislupa ovat saaneet KHO:n päätösten myötä lainvoiman vuoden 2020 lopussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valittanut aktiivisesti Pyhtään tekniikkalautakunnan valvontajaoston lentopaikalle myöntämistä kalustosuojien rakennusluvista vedoten maankäytön suunnittelutarpeeseen esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarveratkaisulla tai asemakaavoituksella. ELY-keskus on valittanut esimerkiksi tilapäisistä rakennusluvista, joilla kunta ja yrittäjä ovat pyrkineet ratkaisemaan luvitetun lentopaikan lupaehtojen ja toiminnallisuuden sillä välin, kun KHO käsittelee pysyvistä rakennusluvista tehtyjä valituksia.

ELY-keskus on valittanut kalustosuojien lisäksi myös Pyhtään kunnan osayleiskaavaan liittyen. Valituksessaan ELY viittaa puutteelliseen vaikutusten arviointiin, vaikka ympäristöluvituksessa on jo otettu kantaa asioihin ja ympäristölupa on sittemmin saanut lainvoiman. ELY-keskus myös viittaa kunnan hyväksymässä kaavassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44 §:n käyttöön ja toteaa sen olevan lainvastainen. Kunta on kaavan perusteluissa sekä vastineessa ELY-keskuksen valitukseen viitannut siihen tosiasiaan, että MRL:n §44 mahdollistaa suorien rakennuslupien myöntämisen yleiskaavan perusteella maaseutumaisella alueella.

Selvityspyynnön tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti ennakoitavampaa yritysten toimintaympäristöä

Pyhtään kunnanhallitus käsitteli maanantaina 18.1.2021 kokouksessaan selvityspyyntöä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminnasta Pyhtään lentokenttään liittyen, joka on osoitettu Työ- ja elinkeinoministeriölle. Pyhtään kunnanhallitus katsoo, että ELY-keskuksen toiminta on ollut viranomaistoiminnan suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteiden sekä elinkeinopolitiikan edistämisen näkökulmasta kyseenalaista. Pyhtään kunta on perustanut oman kantansa asiassa ilmailulain, ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain toisiaan täydentävään tulkintaan, siinä missä ELY-keskuksen toiminnan on katsottu olevan yksinomaan MRL:n tulkintaan perustuvaa.

”Haluamme selvityspyynnöllä saattaa asian Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän tietoisuuteen ja toivomme, että asian käsittelyn myötä voisimme tulevaisuudessa välttyä tämän kaltaisilta asetelmilta, joissa pieni kunta ja valtion viranomainen ajautuvat näinkin merkittävässä elinkeinopoliittisessa hankkeessa eri puolille laintulkinnassa. Meidän on vaikea ymmärtää, miten kunnalla ei voi olla oikeutta myöntää lentopaikalle rakennuslupia, ilman ELY-keskuksen niistä valittamatta, 324 m2 kalustosuojille, jotka ovat ilmailulain määritelmänkin mukaan keskeinen osa lentopaikkaa,” toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Metsola.

”Selvityspyynnöllä haluamme myös nostaa julkiseen keskusteluun julkisen sektorin eri hallinnonalojen välisen koordinoinnin tarpeellisuuden. Nythän on syntynyt tilanne, jossa Traficom on myöntänyt Pyhtään lentopaikalle rakennusluvan sekä pitoluvan, Liikenne- ja viestintäministeriö investointitukia ja samaan aikaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus on asettunut valittamaan,” jatkaa Metsola.

Pyhtään kunta odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä kalustosuojien rakennuslupakysymykseen helmi-maaliskuussa. Kunnan tekniikkalautakunta käsitteli viime viikolla väliaikaisten kalustosuojien rakennuslupiin liittyvää valitusta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnan tietojen mukaan myös Traficom ja Redstone Aero Oy ovat valittaneet asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa.fi