Pyhtään kunnan osallisuuskysely! Muistathan osallistua...

Pyhtään kunnan asukkailla tulee olla hyvät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. 

Osallisuus tarkoittaa, että saa tietoa, voi vaikuttaa sekä osallistua kehittämiseen ja toimintaan. Osallisuus on yhteisöön kuulumista, kuulluksi tulemista ja itsensä merkitykselliseksi kokemista. 

Tämän kyselyn avulla saadaan tietoa osallistujien osallisuuden kokemuksesta. Tiedon avulla selvitetään, vaikuttaako toiminta osallisuuteen. Kysely on anonyymi, joten sinua ei voida tunnistaa vastauksista. Kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Vastaa osallisuuskyselyyn linkin https://link.webropolsurveys.com/S/57269EF786B0ED7E kautta. Vastausaikaa on 5.11.2021 asti.

Lisätietoja:

tytti.eriksson@pyhtaa.fi