Pyhtään äänestysprosentti nousi yli 30:n – väistyvä kunnanhallitus tyytyväinen toimintatapoihinsa

Pyhtään kunnassa ennakkoäänestyksen vilkkaus ylitti hienokseltaan vuoden 2017 tason. Pyhtään äänestysprosentti on tiistaina päättyneen ennakkoäänestyksen jälkeen 30,8, kun se edellisissä kuntavaaleissa oli 30,1. Tuolloin lopullinen äänestysinto jäi 59,7 prosenttiin.

Pidennetty ennakkoäänestys sujui Pyhtäällä totutulla rutiinilla, kiittelee Pyhtään hallintojohtaja Tommi Koskinen, joka toimii myös keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

Päättäjien itsearvioinnista hyviä tuloksia
Pyhtään väistyvät luottamuselimet arvioivat toimintaansa päättyvällä valtuustokaudella pääosin myönteisesti. Taloustutkimus Oy:llä teetetyssä itsearvioinnissa Pyhtään kunnanhallitus antoi kaikista kyselyn osa-alueista itselleen 856 pistettä tuhannesta mahdollisesta. Arvioitavana olivat muun muassa kokousten sujuminen ja yhteishenki. Täydet pisteet kunnanhallituksen jäsenet kirjauttivat ryhmädynamiikasta, kokousten tavoitteellisuudesta ja osaamisesta. Jonkun verran harmiteltiin päätöksenteon kiirettä, samoin toivottiin kunnan strategian kirkastamista käytännön päätöksenteossa entisestään.

Lautakunnissa hiukan alemmat pisteet
Itsearviointi toteutettiin myös Pyhtään hyvinvointi- ja tekniikkalautakunnissa. Pisteet jäivät hivenen kunnanhallitusta alhaisemmiksi. Hyvinvointilautakunta kirjautti itselleen pisteet 793 ja tekniikkalautakunta 812 tuhannesta mahdollisesta.

Lisätietoja: Tommi Koskinen, Pyhtään hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri 046 922 8207