Pyhtää rauhoittelee keskustelua Saaristomarkkinoista – ”Palaute suoraan kunnanvirastolle”

Pyhtään vt. kunnanjohtaja Tommi Koskinen pyrkii rauhoittelemaan kunnassa käytävää keskustelua perinteisten Pyhtään Saaristomarkkinoiden ulkoistamisesta. Koskinen toteaa Saaristomarkkinoiden uudistukseen liittyvään valtuustoaloitteeseen antamassaan vastauksessa, että pyhtääläiset yhdistykset ovat edelleen tervetulleita markkinoille, mikä on myös selkeästi kirjattu hankintasopimukseen.

Palveluntuottajalle ei siis synny yksinoikeutta tapahtuman myyntipaikkoihin, ja kaikkia markkinoille halukkaita on kohdeltava tasapuolisesti, Koskinen vakuuttaa.

Valtuustoaloitteessa on pyydetty Pyhtään kuntaa ohjaamaan järjestäjäorganisaatiota niin, että pyhtääläiset yhdistykset voivat edelleen olla mukana luomassa markkinatunnelmaa.

Koskinen toivoo yhteydenottoja vaikkapa suoraan itselleen
Vt. kunnanjohtaja Koskinen kirjoittaa valtuustoaloitteeseen antamassaan vastauksessa, että markkinoita koskevien linjausten tarkentamiseksi palaute kannattaa osoittaa suoraan Pyhtään kunnalle. Näin palaute välittyy myös markkinajärjestelyiden ohjausryhmän tapaamisiin.

Käytännössä mahdollisista epäselvyyksistä voi viestittää suoraan minulle, Koskinen sanoo.

Ensi käden tietoa markkinajärjestelyistä saa tietysti myös soittamalla markkinoita puuhaavan palveluntuottajan edustajille.

Pyhtään kunnanhallitus käsittelee valtuutettu Jane Salaman valtuustoaloitetta maanantaina 9.5. Päätösesityksen mukaan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Koskisen laatiman selostuksen vastauksena aloitteeseen ja edelleen, että aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.

Lisätietoja:
Tommi Koskinen, Pyhtään vt. kunnanjohtaja 046 922 8207
Kuva: Pyhtään kunta/Jari Korkki
Kuvateksti: Pyhtään kunta toivoo Saaristomarkkinoita koskevaa palautetta suoraan kunnanvirastolle