Osallistu ikääntyvälle väestölle suunnattuun kyselyyn taide- ja kulttuuritoiminnasta!

Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille on jo pitkään ollut tiedossa ja sen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi on alettu tehdä töitä myös sote-alalla. Kymsotessa on käynnissä hanke, jossa yhtenä tavoitteena on saada aikaan ikääntyneiden kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka avulla taide- ja kulttuuritoiminta saataisiin paremmin osaksi ikääntyvän väestön elämää niin kunnissa kuin Kymsoten ikääntyneiden palveluissa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman mallintamisen toteuttaa XAMK kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelija opinnäytetyönään.

Kehittämis- ja opinnäytetyön tueksi Kymsote kerää ikääntyneiltä kyselyn avulla tietoa taiteeseen ja kulttuuriin liittyvistä kokemuksista ja palvelujen saatavuudesta. 

OSALLISTU KYSELYYN TÄSTÄ