Mistä tulet, missä olet nyt ja minne olet menossa Pyhtään kunta?

Pyhtään kunnanhallitus kokoontui iltakouluun keskiviikkona 5.2.2020 pohtimaan kunnan tulevaisuutta.

Kunta päivittää ja tarkistaa kuntastrategiaansa tänä keväänä siten, että valtuusto voisi strategiapäivityksen hyväksyä kesäkuisessa kokouksessaan. Keskiviikkoisen iltakoulun agendalla oli analysoida toimintaympäristöä, jossa tausta-aineistona toimi Valtiovarainministeriön vuonna 2017 laatimat tulevaisuuden kunnan skenaariot. Kokonaan uusia strategioita laadittaessa tai voimassaolevia strategioita päivitettäessä on syytä pitää kirkkaana kolme yksinkertaista kysymystä:

  1. mistä tulemme,
  2. missä olemme nyt ja
  3. minne olemme menossa (…unohtamatta toki myös oleellista jatkokysymystä - miten sinne pääsemme)

Olen pyrkinyt ajamaan Pyhtäällä kunnanjohtajana toimiessani niin henkilöstön keskuuteen kuin myös luottamushenkilörajapintaan dialogisen strategisen johtamisen kulttuuria. Dialoginen strateginen johtaminen edellyttää mm.:

  • jatkuvaa strategista ajattelua formaalin suunnittelun sijaan
  • osallistamista ja valtaistamista
  • keskustelun ja kritiikin sietämistä
  • organisaation rajojen ylittämistä
  • uusien medioiden ja teknologioiden hyödyntämistä 

Kulttuurin rakentaminen vie aikaa. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Reilut kymmenen vuotta Etelä-Kymenlaakson kuntakenttää läheltä nähneenä voin todeta, että Pyhtäällä on jo vuosien ajan ollut erityisen hyvä keskustelukulttuuri ja strategisen johtamisen perinne kunnallisessa päätöksenteossa. Näin rohkenen väittää. Osoituksena siitä ovat rohkeat päätökset mm. SOTE ulkoistamisessa, taaten ennustettavuutta kuntatalouteen. Kunnallinen päätöksenteko ja strateginen johtaminen edellyttävät, että vuorovaikutus sujuu. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Kulttuurin viemisessä "seuraavalla tasolle" tarvitaan kuitenkin koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia. Kunnat painivat valtavien haasteiden kanssa - isoja päätöksiä on edessä. Jos ei päätöksentekokykyä ole, riskit ajautua entistä syvempiin taloudellisiin haasteisiin kasvavat.

Tässä alla tiivistelmä omista ajatuksistani, joita myös kunnanhallituksen iltakoulun alustuksessani käytin.
Toivotan samalla kuntalaiset tervetulleiksi strategiseen keskusteluun SOME kanavilla!

1. Monta kiekkoa maalin edessä - nyt tarvitaan maaleja

Pyhtään kunta on strategioissaan tehnyt päätöksen satsata aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan. Kunnassamme on kokoomme nähden merkittäviä elinkeinohankkeita meneillään, eri kehitysasteilla. Miksi elinkeinohankkeet ovat sitten tärkeitä? Taustalla on logiikka, että toteutuessaan hankkeiden myötä syntyvät investoinnit synnyttävät kuntaan uusia työpaikkoja ja uusia palveluita. Ne myös herättävät kiinnostusta ja huomiota, jonka myötä uudet investorit voivat kiinnostua Pyhtään kunnasta. Hankkeiden kautta saadaan lisää tuloja kuntaan, joilla sitten voimme rahoittaa peruspalveluita, kuten kouluja, terveyspalveluita, liikuntapaikkoja, etc. Miksi nämä ulkopuoliset tulot ovat tärkeitä? Siksi, että valtion kunnille myöntämät taloudelliset avustukset ovat pienenemään päin ja siksi, että kuntalaisten maksamat verotulot ovat myös pienenemään päin. Toisella tavoin ilmaistuna, tarvitsemme siis lisää myyntiä, jotta rahamme riittävät myös tulevaisuudessa.

Väliotsikon ilmaisu "kiekkoja maaliin" tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että nyt tarvitsemme kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen, jotta elinkeinohankkeemme investoinnit realisoituvat. Maalimme edessä on ruuhkaa ja joskus tuntuu myös siltä, että maalia siirretään joskus perusteettomasti ja kentälle tulee pelaajia, jotka eivät sinne kuulu. Viime viikolla Kymen Sanomat uutisoi Luonnollisesti Pyhtää ry:n hallinto-oikeudelle tekemästä valituksesta lentokenttää kehittävän Redstone Aero Oy:n saamaan LVM:n myöntämään valtionavustukseen. Valtionavustukset ovat olleet Redstone Aero Oy:lle tärkeä tuki viedä eteenpäin lentokenttähanketta, jolle Suomen valtion liikennevirasto TRAFICOM on myöntänyt lentopaikan rakentamis- ja pitoluvat. Valtion tuet ovat kanavoituneet mm. paikallisille maanrakennusyrityksille, tukien paikallista yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Todettakoon se, että hallinto oikeus on kumonnut 30.1.2020 kirjatulla päätöksellä Luonnollisesti Pyhtää ry:n tekemän valituksen Redstone Aero Oy:n valtionavustuksista. Toivoisin paikallislehdistön uutisointiin jatkossa tasapuolisuutta, vaikka hyvässä hengessä ja yhdessä toimittajan kanssa mm. tähänkin juttuun oikaisu tehtiin. Medialla on suuri rooli yleisen mielikuvan luomisessa seudun kehittämiseen.

Summa summarum, elinkeinohankkeet ovat Pyhtään kunnan tulevaisuuden ja myös itsenäisyyden kannalta elinehto. Hankkeita pitää saada maaliin. Elleivät hankkeet etene, kasvaa riski siitä, ettei kunnan talous pitkällä tähtäimellä kestä. On äärimmäisen tärkeää alleviivata myös, että kunnanjohtajana kannanotoillani tai ulostuloillani tarkoitukseni ei ole kyseenalaistaa kuntalaisten valitusoikeutta. Suomalainen oikeusvaltio ja demokratia mahdollistavat yhtenä vuorovaikutuskeinona valitusoikeuden. Toivon kuitenkin, että tätä vaalimisen arvoista oikeutta ei käytettäisi tarkoituksenhakuisesti yhteisen edun kannalta vahingollisesti - ei Pyhtäällä, eikä muissakaan Suomen kunnissa.

 

2. Keskustelu vuoden 2024 jälkeisestä ajasta pitää käynnistää jo nyt

Pyhtään kunnalla on voimassa oleva sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisesta, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun. Sopimus takaa Pyhtäälle laadukkaat lähipalvelut ja oman terveyskeskuksen. Ennen kaikkea ulkoistussopimus on tuonut vakautta. Meillä on kiinteä sopimushinta, joka on tiedossa vuositasolla ja palveluiden laatua seurataan yhdessä kunnan ja palvelutarjoajan kanssa säännöllisesti. Vaikka sopimus onkin vielä voimassa viitisen vuotta, ei meidän tule tuudittautua tulevaisuuden kuvaan, jossa lähiterveyspalvelut säilyvät Pyhtäällä ikuisesti. Vuoden 2019 aikana käyty vilkas keskustelu Kymsoten palveluverkosta Kymenlaakson kunnissa on osoitus siitä kustannussäästöpaineesta, johon saamme lähivuosina tottua. Palveluverkkoa ja kuluja pitää karsia, jotta rahat riittävät.

Minulla ei ole kristallipalloa sanomaan, mihin asentoon valtakunnallinen SOTE ratkaisu asettuu. Sitä tuskin on kellään. Juuri siksi Pyhtäälle on äärimmäisen tärkeää ylläpitää päätöksentekokyvykkyyttä ja valmiutta tehdä pyhtääläisten kannalta parhaat mahdolliset päätökset, mikäli haluamme turvata lähipalvelut tulevaisuudessakin vuoden 2024 jälkeen. Vielä en lähde spekuloimaan sillä, mitkä nämä mahdolliset edessä olevat päätökset ovat. Kunnan strategiapäivityksen yhteydessä ja viimeistään toukokuun valtuustoseminaarissa on syytä hyödyntää esimerkiksi skenaariotarkastelua asian pohdintaan. Viestini on, ettemme voi odottaa vuoden 2024 alkuun ja vasta silloin aloittaa keskustelua, miltä näyttää Pyhtään SOTE 1.1.2025 alusta.  

 

3. "The economy - stupid"

Bill Clintonin kampanjastrategi James Carville laati jo klassikoksi muodostuneen letkautuksen "the economy, stupid", jonka tarkoituksena oli korostaa talousasioiden merkitystä vuoden 1992 vaalikamppailussa istuvaa presidentti George H.W. Bushia vastaan. Clinton voitti. Jos katsoo Suomen kuntakenttää ja kuntien ympärillä käytyä viime aikaista keskustelua, ei ole voinut välttyä talousasioilta. Lienee oikeutettua todeta, että kuntatalous on kriisissä. Tällä viikolla Kuntaliiton tiedotteessa summattiin, että kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta olisi tekemässä tappiollisen tuloksen vuoden 2019 tilinpäätöksissään.

 

Pyhtää ei ole yhtään sen immuunimpi kuntatalouden paineille, kuin mikä tahansa muu kunta Suomessa. Tarkka talouden seuranta, uusien kustannustehokkaiden toimintatapojen lanseeraaminen ja ennen kaikkea kohdassa yksi mainitun aktiivisen elinkeinopolitiikan jatkaminen ovat se resepti, millä Pyhtään talous pidetään pinnalla. Hallintojohtaja Tommi Koskisen johdolla haluamme myös tänä vuonna kehittää kunnan talousraportointia ja seurantaa siten, että niin luottamushenkilöt kuin kuntalaisetkin saisivat "kansantajuista" taloustietoa läpinäkyvästi. 

 

Lopuksi

Pyhtäänlinnan avajaistilaisuudessa 9.1.2020 kävi epävirallisten tietojen mukaan pitkälti yli viisisataa kuntalaista. Tilaisuus oli hieno osoitus pyhtääläisestä yhteisöllisyydestä.  Tapasin tilaisuudessa monta uutta kuntalaista, joita en ollut ennen tavannut. Eräs rouva kävi minulle vinkkaamassa katuvaloista (tai tarkemmin niiden huonoudesta/puutteesta). Kirjoitin asian ja rouvan spostiosoitteen ylös paperilapulle, joka minulta on hävinnyt. Mikäli tunnistat itsesi tästä kirjoituksesta, pahoittelen etten ole asiaa edistänyt tai ottanut sinuun yhteyttä. En myöskään ole varma onko asialle tehtävissä mitään - niin tai näin, hukkasin yhteystietosi ja asia jäi roikkumaan. Pahoittelut tästä! Toivotan kaikille pyhtääläisille ja pyhtäähenkisille erinomaista viikonloppua ja biisivinkiksi sopii vaikkapa Pauli Hanhiniemen "Muutkin mokaa."   

 

Kunnanjohtaja Jouni

 

Lisää uusi kommentti