Kyky johtaa itseään korostuu koronasyksyssä

Suomen kunnissa ponnistetaan nyt syksyn talousarviokauteen lankulta, joka on vaikeasti hahmotettavissa.

Korona laittoi jo valmiiksi vaikeassa jamassa olevan kuntatalouden uuteen asentoon, tuoden vaikeuskerrointa niin loppuvuoden toteumien ennusteisiin kuin vuoden 2021 talousarvioiden laadintaan. Samalla kun tauti ottaa uutta vauhtia, seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnittelua tehdään niin yksityisen kuin julkisen puolen organisaatioissa nyt mielenkiintoisista lähtökohdista. Tulevaisuus näyttää sumuiselta. Viime aikaiset YT- pommit ympäri Suomea tuovat lisäjännitteitä jo valmiiksi kiristyneeseen tunnelmaan työmarkkinoilla. 

Korona ja epävarmuus ovat tuoneet haastekerrointa myös johtamiseen. Keväällä moni kunnanjohtaja oli uuden äärellä. Linjattavana oli liuta uusia asioita äärimmäisen nopealla aikataululla. Vastuu painoi harteilla, kun poikkeusolojen lainsäädäntö lisäsi myös hetkellisesti kuntajohdon toimivaltaa. Entä miten kunnanjohtajan näkövinkkelistä orientoidutaan syksyyn, jossa jatkuva epävarmuus on muodostunut uudeksi normaaliksi?

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä pidän yhtenä tärkeimmistä kyvykkyyksistä itsensä johtamisen. On harhakuvitelmaa, että kukaan johtaja kykenisi yksin hallitsemaan toimintaympäristöä, saati sitten koronan kaltaista virusta. Median tuoma paine "olla koko ajan tilanteen päällä" tuo oman lisäjännitteen johtamiseen. Aito huoli omasta, lähimmäisten ja johdettavien organisaatioiden ja yhteisöjen terveydestä on alati läsnä. Johdolta odotetaan ja pitääkin odottaa kriisitilanteissa enemmän kuin normaalioloissa. Kevät osoitti meille kaikille kuinka kriittistä on, että johtamisjärjestelmät ovat organisaatioissa kunnossa ja valmiussuunnitelmat ajan tasalla.     

Mitä sitten tarkoittaa itsensä johtaminen? Minulle itsensä johtaminen tarkoittaa toisaalta oman toimintakyvyn ylläpitämistä ja toisaalta tilan raivaamista reflektoinnille. Oman toimintakyvyn ylläpitäminen ei ole mitään rakettitiedettä - siihen riittää sopivassa suhteessa liikuntaa, lepoa ja terveellistä ravintoa. Keväällä, koronan akuuteimman vaiheen aikaan koin tärkeäksi ylläpitää aamulenkkirutiinia. Säännöllisen liikunnan merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Itsensä johtamiseen liittyy mielestäni yhä enenemissä määrin väljyyden ja tilan raivaaminen reflektoinnille. Miksi tämä sitten on tärkeää? Jos kalenteri on liian täyteen ammuttu, menee helposti reaktiiviseen moodiin. Kiireen tuntu ottaa vallan. Tila ja väljyys ovat valintoja. Jos niitä ei tietoisesti tavoittele, täyttyy aikataulu monesti asioilla, jotka eivät ole omassa kontrollissa. Meditointi auttaa myös saavuttamaan tilaa ja väljyyttä. Meditointi puolestaan edesauttaa kykyä olla läsnä, myös ennakoimattomissa tilanteissa.

Pyhtään johtoryhmä seuraa koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti. Kuten keväällä, kunnan toiminta perustuu kansallisten suositusten ja määräysten soveltamista paikallisesti. Pidämme seuraavassa johtoryhmässä ylimääräisen valmiusharjoituksen, johon osallistuvat myös Kymsote:n sekä pelastuslaitoksen edustajat. Toki myös omia linjauksia tehdään, esimerkiksi tapahtumien suhteen. Kunnan johtoryhmä päätti peruuttaa kunnan yleisurheilun mestaruuskilpailut perustuen siihen, ettei turhia riskejä yleisötapahtumien suhteen haluta ottaa. Viranhaltijoiden päätös keskustelutti myös kunnanhallituksessa, sillä lasten ja nuorten urheilu- ja harrastustoiminnan rajoittaminen on asia, jota varmasti kaikki haluavat välttää viimeiseen asti. Pieni Kuhmon kaupunki Kainuussa on varoittava esimerkki meille kaikille, kuinka tauti voi yllättää pienenkin yhteisön.

 

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Kunnanjohtaja Jouni

Lisää uusi kommentti