Kunnanviraston kesäsulku 4.-31.7.2022

Pyhtään kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 4.-31.7.2022

Ilmoitustaululla olevat kuulutukset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilta www.pyhtaa.fi

  • Kiireelliset rakennusvalvonnan tehtävät p. 0447676654, 0503077396
  • Kiireelliset kiinteistönhoidon tehtävät p. 05 225 1280, pyhtaa@talokeskus.fi
  • Kiireelliset alueiden ylläpidon tehtävät p. 044 901 6455
  • Huoltopyynnöt on mahdollista tehdä myös verkossa
  • Pyhtään terveyskeskuksen Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus

ma-to klo 8-20, arkipyhien aattoina ja pe klo 8-16 p. (05) 220 2015

Pyhtään kunta

Pyttis kommunalkansli och telefonväxel är stängda 4-31.7.2022.

Anslagstavlans kungörelser finns till påseende på kommunens hemsidor www.pyhtaa.fi

  • Brådskande byggnadsinspektion tel. 0447676654, 0503077396
  • Brådskande fastighetsskötsel tel. 05 225 1280, pyhtaa@talokeskus.fi
  • Brådskande underhåll av områden tel. 044 901 6455
  • Det är också möjligt att göra servicebegäran via nätet
  • Pyttis hälsovårdscentrals evaluering av behov av vård och tidsbeställning

må-to kl. 8-20, söckenhelgsaftnar och fre kl. 8-16 tel. (05) 220 2015

Pyttis kommun