Kesäsulku 6-26.7.2020

Pyhtään kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina 6.-26.7.2020

Ilmoitustaululla olevat kuulutukset ovat sulkuaikana nähtävillä kunnan verkkosivuilta www.pyhtaa.fi
•    Kiireelliset rakennusvalvonnan tehtävät p. 044 767 6831
•    Kiireelliset kiinteistönhoidon tehtävät p. 05 225 1280, pyhtaa@talokeskus.fi
•    Kiireelliset alueiden ylläpidon tehtävät p. 044 901 6455
•    Huoltopyynnöt voi tehdä nettisivuilla
•    Pyhtään terveyskeskuksen hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-16 p. 040 710 4725

 

Pyttis kommunalkansli och telefonväxel är stängda 6-26.7.2020.

Anslagstavlans kungörelser finns till påseende på kommunens hemsidor www.pyhtaa.fi under stängningen.
•    Brådskande byggnadsinspektion tel. 044 767 6831
•    Brådskande fastighetsskötsel tel. 05 225 1280, pyhtaa@talokeskus.fi
•    Brådskande underhåll av områden tel. 044 901 6455
•    Det är också möjligt att göra servicebegäran via nätet
•    Pyttis hälsovårdscentrals evaluering av behov av vård och tidsbeställning må-to kl. 8-20 och fre kl. 8-16 tel. 040 710 4725