Käynnissä- ja vireillä olevat kaavoitukset

Uusi vireillä oleva kaavoitustyö:

Hevossaaren osayleiskaavamuutos

Kaavoittaja: Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy
ulla.hovi@arkkitehtitoimistoullahovi.fi
+358 44 0258037

 

Päivitys käynnissä olevaan kaavoitustyöhön:

Keihässalmen asemakaava
Päivitetty asemakaavaluonnos nähtävillä 20.5.- 2.6.2021.