Huutjärven koulun sisäilmaryhmän muistio 5.10.2021 pidetystä palaverista.