Elinvoimainsinööri

Pyhtää on aktiivinen noin 5 200 asukkaan kehitysmyönteinen kunta Etelä-Kymenlaaksossa. Olemme osa Kotkan-Haminan seutua. Pyhtää on historiallinen meripitäjä, joka tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille hyvinvointia ja elämyksiä. Olemme Suomessa tiennäyttäjä yhteistyökumppanuuksien hyödyntämisessä palvelujen tuottamisessa kuntalaisille. Tavoitteemme on olla Suomen yritysmyönteisin kunta.

 

Nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle etsimme nyt vireään joukkoomme

ELINVOIMAINSINÖÖRIÄ

Pyhtää on menestyvän pienen kunnan prototyyppi. Me emme halua jämähtää nykyiselleen, et sinäkään. Tarjoamme innostavan työilmapiirin, panostuksen kehitykseen, modernit työvälineet sekä kilpailukykyisen palkan. Vuoden 2019 lopussa muutamme Suomen moderneimpaan kunnanvirastoon Pyhtäänlinnaan, avokonttoriin. Kunnassamme on vireillä useita elinkeinohankkeita, joiden edistämiseen ja uusien hankkeiden kehittämiseen on tarjolla nyt näköalapaikka – kenties juuri sinulle!  

Elinvoimainsinöörinä vastaat kokonaisvaltaisesti Pyhtään kunnan maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta sekä mittaustoimesta. Roolisi kunnan elinkeinopolitiikan toteuttamisessa yhdessä kunnanjohtajan kanssa on keskeinen. Virantäytössä arvostetaan projektinjohtamiskokemusta, aktiivista ja määrätietoista kehittämisotetta, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Pääset virassasi soveltamaan osaamistasi laajasti. Sinulla on kokemusta maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, mielellään sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Avaintehtäväsi, kunnan maankäyttöpolitiikan ja kaavoitustyön toteuttaminen on kunnan elinvoiman kulmakiviä. Vastuullesi kuuluvat lisäksi kunnan mittaustoimi sekä liikennejärjestelmätyö. Hyödynnät ja hallitset työssäsi digitaalisia järjestelmiä, unohtamatta aktiivista vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.

Toimit kaavoitustoimikunnan esittelijänä. Raportoit kunnanjohtajalle, toimien hänen läheisenä työparinaan ja tiiviissä yhteistyössä myös kunnan teknisen osaston kanssa. Osallistut työssäsi seudulliseen kaupunkiseutusuunnittelu työryhmään (KASSU) sekä seudulliseen liikennejärjestelmätyöskentelyyn.

Sinulta edellytetään virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Käytännön kokemus

maankäyttöön- ja kaavoitukseen liittyvästä johto- tai asiantuntijatehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tuntemus luetaan hakijalle eduksi. Kokemus elinkeino- ja investointihankkeista luetaan hakijalle eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä opinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 

Tarkempi tehtäväkuvaus:

Tehtävää haetaan sähköisesti  KUNTAREKRYSSÄ. Hakemukset tehtävään palkkatoiveineen pyydetään viimeistään 3.12.2019 klo 16.00 mennessä.
Liitä CV hakemukseesi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674.

Pyhtäällä 6. lokakuuta 2019
Pyhtään kunta

 

ELINVOIMAINSINÖÖRIN TEHTÄVÄKUVAUS

(Huom! nykyisellään maankäyttöinsinööri)

 

Tehtävänimikkeen mukaiset tehtävät hyväksytyn tehtävänkuvauksen mukaisesti.

 • Vastata kunnan kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta
 • Vastata kunnan mittaustoimesta
 • Vastata kunnan liikennejärjestelmätyöstä 

 

A. Keskeisimmät tehtävä-/vastuualueet, joiden toteutumisesta vastaan:

 • Vastata kaavoitusprosesseista kunnan tavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
 • Johtaa kaavoituskumppanien (alihankkijoiden) kaavoitustyötä kunnan puolelta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • Kaavoituksen tulosalueen tuloksellisuuden seuranta ja raportointi
 • Toimia kaavoitustoimikunnan esittelijänä ja osallistua tarvittaessa kunnanhallituksen kaavoitusta koskeviin kokouksiin
 • Elinkeinopoliittisten hankkeiden tukeminen  
 • Toimia lausuntojen valmistelijana, mm. maakuntakaavat, naapurikuntien ja -maakuntien kaavat
 • Tehdä esitykset tarvittavien maa-alueiden hankinnasta uusia kaavoitettavia alueita varten (pitää huolta, että on kaavoitettavaa maata)
 • Asiakaspalvelu, painopisteen siirto sähköisiin palveluihin                                                                                                                                                                                                                          

B. Muut tehtävät

 • Mittaustoimen tulosalueesta vastaaminen
  • pohjakartoitukset
  • selvitykset ja soveltuvuuden arviointi
 • Maankäytön sopimukset ja kiinteistöinsinöörin tehtävät
  • osto, myynti, vuokraus
  • maanmittaustoimitukset, lohkomiset, lunastukset
  • kunnan etuosto-oikeuden ratkaisu
 • Liikennejärjestelmätyö
  • kunnallinen- ja seudullinen liikennejärjestelmätyö
  • joukkoliikenne

HAE TEHTÄVÄÄ  TÄÄLTÄ