Kunnan investointikohteet

Teknisen lautakunnan ja osaston toiminnallisia tavoitteita ovat laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen sekä toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Näihin tavoitteisiin tähdätään myös kiinteistöjen, kaavateiden, yleisten alueiden ja kunnallistekniikan vuosittaisilla investoinneilla. Investointikohteet ovat joko olemassa olevien kohteiden kunnostushankkeita tai uuden rakentamista.

Lisätietoja kunnan investointisuunnitelmasta löytyy talousarviosta.

Iikka Voutilainen
Työpäällikkö
044 767 6654
iikka.voutilainen(at)pyhtaa.fi

Tekninen johtaja Janne Kaulio
janne.kaulio@pyhtaa.fi
044 357 5503