Rannikon ja saariston osayleiskaavamuutos, tila Mäntylä

Rannikon ja saariston osayleiskaavamuutos, tilan Mäntylä osalta, on luonnosvaiheessa

Rannikon ja saariston osayleiskaavoitus, tilan 624-413-1-338 Mäntylä osalta, on käynnistetty maanomistajan hakemuksesta, kunnanjohtajan päätöksellä 27.6.2022 7/2022§.

Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on aluevarauksen muuttaminen rajatuilta osin maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta (M) erillispientalojen alueeksi (A).

Osayleiskaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävänä 02.01.-20.01.2023 osoitteessa pyhtaa.fi/kaavoitus sekä sovittaessa Pyhtään kunnanvirastolla. (MRL § 62 ja 63, MRA § 30).

Mielipiteet kaavasta on toimitettava kirjallisesti Pyhtään kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Motellikuja 4, 49220 Siltakylä tai kirjaamo@pyhtaa.fi.

Lisätietoja antaa: Ulla Hovi, Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy, p. 044 025 8037, ulla.hovi@arkkitehtitoimistoullahovi.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.

Karttaa klikkaamalla pääset tutustumaan kaava-asiakirjoihin