Rannikon ja saariston osayleiskaavamuutos, tila Mäntylä

Rannikon ja saariston osayleiskaavaan, tilalle 624-413-1-338 Mäntylä, on laadittu osayleiskaavamuutosehdotus.

Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on aluevarauksen muuttaminen rajatuilta osin maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta (M) erillispientalojen alueeksi (A).

__________________________________________________________________________________________

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 02.-20.1.2023

Ehdotus 20.04.-19.05.2023

Hyväksyminen Kvalt 12.6.2023

Kaava lainvoimainen

__________________________________________________________________________________________

Lisätietoja antaa: Ulla Hovi, Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy, p. 044 025 8037, ulla.hovi@arkkitehtitoimistoullahovi.fi ja elinvoimapäällikkö Laura Lahti, p. 050 345 6495, laura.lahti@pyhtaa.fi.

Karttaa klikkaamalla pääset tutustumaan kaava-asiakirjoihin