Kirkonkylän asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi

Kunnanhallitus on päättänyt (13.6.2016 § 140) käynnistää Kirkonkylän asemakaavojen ajantasaisuuden arvioinnin.