Muut investointikohteet

Purolan kevyenliikenteen väylä -hanke

Maanteiden 3501 ja 14535 jk+pp -tie Purolan kohdalla, Pyhtää
Parantamistoimenpiteiden tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja ennen kaikkea turvallisuuden parantaminen maanteillä 3501 ja 14535 (Purolantie) rakentamalla kevyen liikenteen väylä maanteiden varteen. Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu koko matkalla maanteiden länsipuolelle, eteläosassa pääosin korotettuna ja pohjoisosassa pääosin erillisenä raittina.