• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Pyttis kommunbyrå (också byggnadstillsyn) och telefonväxel är stängd 1.-21.7.2019

24.06.2019

Brådskande underhålls Lassila&Tikanoja 010 636 7000

Broby hälsocentral 040 710 4725 och tandvården 040 710 4740.

Sote-palvelut

Barndagsvården 044 767 6671 / 044 767 6652

Meddelanden och tillhörande document finns tillgängliga på Pyttis bibliotek (Huutjärvivägen 30), under bibliotekets öppettider.