• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Grundskolan inleds i Pyttis svenska skola

01.08.2017

För- och grundundervisningen i Pyttis svenska skola inleds torsdagen den 10 augusti 2017 kl. 9.00.