Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

50/2018 Bygglov

49/2018 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder i Sirius Sport Resort den 18.6.2018 kl. 18.00

47/2018 Utkastet till revidering av byggnads ordning

46/2018 Planförslag till ändring av Fagerö delgeneralplan och Programmet för deltagande och bedömning till ändring av Fagerö bys detaljplan

45/2018 Bygglov

44/2018 Bygglov

43/2018 Bygglov

9/2018 Anmälning av elever till förskolundervisningen och meddelande om närskola till första klassen 2018

1/2018 Pyttis kommuns verksamhet år 2018

 

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

8/2018 Förslag om att ange Södra Karelen och Kymmenedalen som översvämningsriskområden samt utarbetande av riskhanteringsplaner för översvämningar och miljörapport, finns till påseende på Pyttis kommunkansliet den 9.4.-9.7.2018

1/2018 Remissiodokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende i Pyttis kommunbyrå (och electroniskt: http://www.doria.fi/handle/10024/147825) 8.1.-9.7.2018

21/2018 Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt bedlut nr 83/2018/2 av 28.5.2018 sett över fiskehushållningsavgiften fastställd i regionförvaltningsverkets beslut nr 4/2010/2 om läggning av gasledningar i Finlands ekonomiska zon.Detta beslut hålls framlgt under besvärstiden 28.5.-27.6.2018 i Pyttis kommunbyrå