Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

53/2017 Bygglov

52/2017 Bygglov

51/2017 Programmet för deltagande och bedömning till ändring av Fagerö delgeneralplan och programmet för deltagande och bedömning till ändring av Kyrkoby delgeneralplan

50/2017 Lagakraftvunnen detaljplan

49/2017 Bygglov

44/2017 Bygglov

13/2017 Kommunalvalet 2017

11/2017 Pyttis kommun verksamheten år 2017

51/2016 Grundskolorna i Pyttis kommun 2016-20167

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

22/2017 Östra Nylands fiskeområde meddelar att stämman 18.4.2017 fattar beslut om stadgeenliga ärenden och gett styrelsen i uppdrag att komma med några olika (gös)fredningdförslag till stämman år 2018

Fullmäktiges sammanträden kan tittas direkt på internet eller som bandinspelning på adressen:

http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv