Pyttis kommuns anslagstavla

Kommunala tillkännagivanden

16/2019 Bygglov

15/2019 Enligt markanvändnings- och byggförordningen hålls -Planförslag till ändring av detaljplan i Kangasmäki industriområde

14/2019 Lagakrafttvunnen delgeneralplan

13/2019 Pyhtään kunnan kesätöiden hakuaika

12/2019 Anmälning av elever till förskoleundervisningen och meddelande om närskola till första klassen 2019

9/2019 Bygglov

7/2019 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder den 11.2.2019

6/2019 Anslag

3/2019 Pyttis kommuns verksamhet år 2019

2/2019 Landsvägar 3501 och 14535, lättrafikleden i Svartbäck, Pyttis

114/2018 Bygglov

112/2018 Bygglov

111/2018 Pyttis kommunbyrå, byggnadstillsyn och telefonväxel är stängd 27.-28.12.2018 och 31.12.2018

110/2018 Sosiaaliohjaajan vakinainen virka

109/2018 Sosiaalityöntekijän vakinainen virka

107/2018 Bygglov

106/2018 Förslag till revidering av byggnadsordning

105/2018 Pyttis kommunfullmäktige sammanträder i Huutjärvi skolan den 10.12.2018 kl. 18.00

100/2018 Meddelande om beställandet av skjutservice resor enligt handikapplagen och socialvårdslagen

98/2018 Kommunfullmäktige i Pyttis sammanträder i Huutjärvi skolan den 12.11.2018 kl. 18.00

92/2018 Säsonginfluensavaccinationer

9/2018 Anmälning av elever till förskolundervisningen och meddelande om närskola till första klassen 2018

1/2018 Pyttis kommuns verksamhet år 2018

 

 

Kungörelser av statliga myndigheter och enskildas meddelande

4/2019 Kungörelse om utkast till miljöskyddstillsynsplanen för åren 2019-2023

33/2018 Beslutet av tillståndet enligt marktäktslag och miljölag

25/2018 Beslut enlligt vattenlaget: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 108/2018/2 av 5.7.2018 beviljat sökanden tillstånd/ Eastern Light Finland Oy, finns till påseende i Pyttis kommunkansliet den 5.7.-6.8.2018 (9.7.-27.7.2018 i biblioteket).