• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kommunalval 2017

KOMMUNALVAL 2017

 

Kommunalval förrättas på söndagen 9 april 2017. Vid valet väljs 27 ledamöter till Pyttis kommunfullmäktige.

Tidtabell:

  • Kandidatansökan måste inlämnas senast 28 februari 2017 före klockan 16
  • Anmälan om önskan att rösta hemma måste inlämnas senast 28 mars 2017 före klockan 16
  • Förhandsröstningen i hemlandet förrättas mellan 29 mars och 4 april 2017
  • Förhandsröstningen utomlands förrättas mellan 29 mars och 1 april 2017
  • Valdagen 9 april 2017