Beslutsfattande

Beslutsfattande

För beslutsfattandet i kommunen svarar fullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna. Till fullmäktiges uppgifter hör att ge strategiska linjeringar som grund för beslutsfattandet. Kommunstyrelsen och nämnderna sköter kommunens verksamhet enligt fullmäktiges linjering.

Kommunstyrelsens sammanträden 2018

8.1.     
29.1.  
19.2.  
26.3.  
9.4.  
7.5.  
21.5.
11.6.
13.8.
3.9.
24.9.

15.10.
5.11.
19.11.
3.12.

 

Fullmäktiges sammanträden 2018

12.2.
5.3.
23.4.
18.6.
10.9.
12.11.
10.12.

Fullmäktiges sammanträden kan följas i realtid via internet. Du kan följa med sammanträdet genom att klicka på nedanstående länk: http://www.kolumbus.fi/pakkidarts/pyhtaatv

Föredragningslistor och protokoll

Du kan hitta fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor och protokoll via nedanstående länk:
Föredragningslistor och protokoll