Planläggning

Planläggning och tomter

Planläggning är ett system i enlighet med markanvändnings- och bygglagen enligt vilket olika funktioner inom markanvändningen samordnas på landskaps- och kommunnivå.

Grunden för all markanvändning är de riksomfattande målen för områdesanvändning. En plan på lägre nivå får inte vara i strid med en plan på högre nivå. Landskapsplaneringen är med andra ord grunden för generalplaneringen, som åter är grund för detaljplaneringen. På samma sätt går man i planeringen hela tiden från det skissartade mot en mera detaljerad planering av markanvändningen.

Uppgifter om ärenden som berör planläggningen i Pyttis ges av

Kommuningenjör Pirjo Kopra
pirjo.kopra@pyhtaa.fi
040 832 1321.