• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Elektronisk service och blanketter

Elektronisk service innebär att kommuninvånarna, företagen och samfunden har en möjlighet att sköta sina ärenden via internet/e-mejl.

E-Kymi innehåller länkar till elektronisk service. Med hjälp av den kan man sköta sina ärenden med kommunen elektroniskt genom att använda elektronisk signatur. Innehållet i servicen är i början begränsat men det kommer att utvecklas och utvidgas fortlöpande.

Servicebegäran (fastigheter och allmänna områden): www.lassila-tikanoja.fi/huolto