• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Lastenvalvoja

Lasten huolto- ja tapaamisoikeussopimukset

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä avo- tai avioerotilanteissa. Sosiaalitoimistossa tehdään sopimuksia lasten huollosta ja tapaamisista. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, huolto- ja tapaamissopimukset tulee viedä oikeuden päätettäväksi.

Elatussopimus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen vanhemmista se, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusavun määrä vahvistetaan joko sopimuksella sosiaalitoimistossa tai oikeuden päätöksellä.

Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia sellaisia tietoja, joiden perusteella avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan vahvistaa. Isyyden selvittämisestä huolehtii lapsen äidin kotikunnan lastenvalvoja.

Elatustuki

Elatustuki on Kansaneläkelaitoksen maksamaa avustusta lapsen elatusavun puuttuessa tai ollessa riittämätön. Elatustukea maksetaan huoltajalle, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi erityisestä syystä. Elatustukea maksetaan myös, kun isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen ei ole vahvistettu.

Elatustuen hakeminen: http://www.kela.fi/elatustuki;jsessionid=AF38AF633C20A70EDF04A7301134EAEA