• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (nähtävillä 17.11.-1.12.2017)

Motellinrannan asemakaavan päivittämisen käynnistäminen (nähtävillä 17.11.-1.12.2017)

Kaavoituksen lopettaminen tuulivoimayleiskaava, Pirtnuora (nähtävillä 10.11.-24.11.2017)

Hallintojohtaja:

 

Rehtori:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja - määräaikainen virka ajalle 01.01. - 31.12.2018 (nähtävillä 23.11.- 13.12.2017).

Apulaisrehtori:

 

Tekninen johtaja:

Maankäyttöinsinööri:

Motellinrannan kaavapäivityksen hankinta (nähtävillä 17.11.-1.12.2017)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset