• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

 

Hallintojohtaja:

 

Rehtori:

Maahanmuuttotoimikuntaan nimeäminen / Minna Lappalainen (nähtävillä 15.9.-6.10.2017)

Hankintapäätös / lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen Pyhtäällä (nähtävillä 20.9.-11.10.2017)

 

Apulaisrehtori:

Pyttis svenska skola - liikuntasalin käyttölupa nähtävillä 1.-.21.9.2017

 

Tekninen johtaja:

 

Maankäyttöinsinööri:

Keskustaajaman asemakaavamuutoksen hankinta (nähtävillä 8-29.9.2017)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset