• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

 

 

Hallintojohtaja:

 

 

Rehtori:

Chromebook-tilaus Huutjärven koululle (nähtävillä 7.-27.5.2018)

Lokerokaappien hankinta Huutjärven koululle (nähtävillä 11.5.-1.6.2018)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan määräaikainen virka ajalle 1.1.-31.12.2019 (nähtävillä 14.5.-3.6.2018)

Luokanopettajan määräaikainen virka Hirvikosken koululla  (nähtävillä 14.5.-3.6.2018)

Huujärven koulun uuden luokkatilan kalusteiden hankinta (nähtävillä 18.5.-8.6.2018)

 

Apulaisrehtori:

 

Tekninen johtaja:

Puunkaatolupa (nähtävillä 18.5.-7.6.2018)
Huutjärven koulun paloilmoitinjärjestelmän hankinta (nähtävillä 18.5.-7.6.2018)
Kaapelin sijoituslupa (nähtävillä 18.5.-7.6.2018)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset