• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

Kaavoituksen käynnistäminen / Kangasmäen asemakaavamuutos (nähtävillä 14.9.-5.10.2018)

Hallintojohtaja:

 

Rehtori:

Siltakylän nuorisotilan muutostyön hankinta (nähtävillä 10.-31.7.2018)

 

Apulaisrehtori:

 

Tekninen johtaja:

Kaunissaaren satama-altaan muutostöiden hankinta (nähtävillä 10-31.8.2018)
Alueiden ylläpidon ja kiinteistöhuollon tarjousasiakirjojen laadintaan osallistuminen (nähtävillä 10-31.8.2018)
Kerrostalotontin myyminen / Motellinranta K172T1 (nähtävillä 10-31.8.2018)
Kunnan maalla sijaitsevan lähteen käyttö ja lupa perusparantamiseen ja veden johtamiseen (nähtävillä 10-31.8.2018)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset