• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

 

Hallintojohtaja:

 

Rehtori:

Siltakylän nuorisotilan muutostyön hankinta (nähtävillä 10.-31.7.2018)

 

Apulaisrehtori:

 

Tekninen johtaja:

Kerrostalotontin varaaminen / Motellinranta K172T1 (nähtävillä 29.6.-20.7.2018)
Siltakylän hiekkakentän luovuttaminen 23.8. Sirkus Tähti (nähtävillä 6.7.-27.7.2018)
Saaristomarkkinoiden oluenmyyntipaikan luovuttaminen (nähtävillä 6.7.-27.7.2018)
Vuokrasopimuksen päivittäminen ja jatkaminen / määräala Broas (nähtävillä 6.7.-27.7.2018)
Voimajohdon pylväsjalan sijoittaminen kunnan maalle (nähtävillä 6.7.-27.7.2018)
Hankintapäätös Huutjärven koulun pesulinjasto (nähtävillä 6.7.-27.7.2018)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset