• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

Kunnan edustajan nimeäminen Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry:n vuosikokoukseen 13.12.2018 (nähtävillä 19.11.-10.12.2018)

Kaakon elokuvakomission rahoitus 2018 (nähtävillä 16.11.-7.12.2018)

 

Hallintojohtaja:

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

 

Rehtori:
Määräaikainen koulunkäynninohjaaja Suur-Ahvenkosken koulu (nähtävillä 6.11.-26.11.2018)
Siltakylän uuden nuorisotilan kalusteiden hankinta (nähtävillä 16.11.-30.11.2018)
Uusien kalusteiden hankinta iltapäivätoimintaan (nähtävillä 16.11.-30.11.2018)

 

Apulaisrehtori:

 

Tekninen johtaja:

Pyttis svenska skolan ruokalarakennuksen ikkunoiden uusiminen (nähtävillä 2-22.11.2018)
Siltakylänlahden viheralueen myynti (nähtävillä 16.11.-7.12.2018)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset