• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

 

Hallintojohtaja:

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

 

Rehtori:

 

Apulaisrehtori:

Huutjärven koulun tilojen luovutus kutsuntatilaisuuteen (nähtävillä 16.1.-6.2.2019)

 

Tekninen johtaja:

Siltakylän hiekkakentän luovuttaminen 4.9.2019 / Sirkus Tähti (nähtävillä 17.1.-7.2.2019)
Pyhtään vesiosuuskunnan avustus (nähtävillä 24.1.-14.2.2019)
Sähkötöiden puitesopimus 2019-2022 (nähtävillä 4.2.-25.2.2019)
Vanhaniemen vesiosuuskunnan avustus (nähtävillä 5.2.-25.2.2019)
Maanrakennustöiden ja -huoltojen puitesopimus 2019-2022 (nähtävillä 7.2.-27.2.2019)
LV-asennusten ja -huoltojen puitesopimus 2019-2022 (nähtävillä 7.2.-27.2.2019)
IV-asennusten ja -huoltojen puitesopimus 2019-2022 (nähtävillä 7.2.-27.2.2019)

Työpäällikkö:

Johtoalueen käyttöoikeus (nähtävillä 23.1.-13.2.2019)

Toimistosihteeri / tekninen

 

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset