• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan perjantaisin ja pidetään nähtävillä valitusajan.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtaja:

Kaavoituksen lopettaminen asemakaavan muutos Samelaho / Heinlahti (nähtävillä 9.2.-23.2.2018)

 

Hallintojohtaja:

 

 

Rehtori:

 

Apulaisrehtori:

Huutjärven koulun tilojen luovuttaminen kutsuntatilaisuuteen 19.10.2018 (nähtävillä 6-26.2.2018)

 

Tekninen johtaja:

Kalarannantien vesijohtojen muutostyöt liitteenä tarjousvertailu (nähtävillä 5-19.2.2018)
Hirvikosken koulun ilmalämpöpumppujen hankinta (nähtävillä 5-19.2.2018)
Rysäpaikan vuokrasopimuksen jatkaminen (nähtävillä 5-19.2.2018)
Hevossaaren vesiosuuskunnan toisen vaiheen avustus (nähtävillä 5-19.2.2018)
Omakotitontin myynti K167T5 (nähtävillä 9.-23.2.2018)
Liikennemerkki Motellikujan ja Rantakujan risteykseen (nähtävillä 9-23.2.2018)

Maankäyttöinsinööri:

Kaunissaaren osayleiskaavan päivittäminen / lisätyöhankinta (nähtävillä 5-19.2.2018)

Ympäristöpäätökset:

Viranhaltijapäätökset