• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Kaunissaaren vesiosuuskunta

LIITTYMISHALUKKUUSKYSELY - KAUNISSAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUS

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus avaaman teemahaun myötä on syntynyt mahdollisuus kehittää Kaunissaaren vesihuoltoa.  Sen vuoksi Pyhtään kunta selvitti Kaunissaaren kiinteistönomistajien halukkuutta vesiosuuskunnan perustamiseen, runkovesijohdon rakentamiseen ja siihen liittyvän liittymismaksun maksamiseen alla olevan periaatteen mukaisesti. Osallistumishalukkuutensa pystyi ilmoittamaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Olemme kuntana investoimassa Kaunissaaren sataman kehittämiseen seuraavien vuosien aikana. Mm. sataman laajennus, satama-alueen kokonaissuunnitelman laatiminen, kaavoitus, yms. Pyhtään kunta näkee teemahaun erinomaisena mahdollisuutena ratkaista osa Kaunissaaren vesiasiasta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN TEEMAHAKU

Kaakkois-Suomen ELY-keskus avaa teemahaun (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020)

yleishyödyllisille investoinneille koskien kaikkia yleishyödyllisiä investointeja (esim.  maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteet, ulkoilmarakenteet, retkisatamat, reitistöt, vesihuolto- ja tietoliikenneverkostot). Teemahaku toteutetaan 1.1. – 31.3.2019 ja rahoitusvalinnat tehdään kevään 2019 aikana. 

Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta alustavasti neljä (4) miljoona euroa. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

VESIJOHDON RAKENTAMINEN MANTEREELTA

Vesijohto mantereelta Kaunissaareen olisi mahdollista rakentaa seuraavasti:

• Runkovesijohto rakennetaan mantereelta Kaunissaareen ja liitetään Kaunissaaressa olemassa olevaan kesävesijohtoverkostoon.

• Kymen Vesi Oy tekee tarvittavat suunnitelmat ja avustushakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

• Runkojohdon rakentaa ja sen ylläpidosta vastaa Kymen Vesi Oy.

• Runkojohto jää Kymen Vesi Oy:n hallintaan.

• Kaunissaareen tulee perustaa vesiosuuskunta.

• Kaunissaaren vesiosuuskunta tekee pitkäaikaisen sopimuksen veden hankkimisesta Kymen Vesi Oy:n kanssa. (Vrt. Kotkan päätös)

• Runkojohdon ja Kaunissaaren kesävesijohtoverkoston liittymään rakennetaan mittarikaivo, jonka mukaan Kymen Vesi Oy laskuttaa Kaunissaaren vesiosuuskuntaa.

• Vesiosuuskunta mittaroi liittymät yhdessä Kymen Vesi Oy:n kanssa

• Kaunissaaren pohjaveden ongelma on maaperässä oleva, sallittuun verrattuna nelinkertainen fluoriditaso, joka vaivaa todennäköisesti koko saaren aluetta. Loppuvuodesta 2018 tutkitaan vielä näytteitä itärannan kaivoista.

• Jäteveden osalta palataan asiaan mahdollisten vastaavien tukimahdollisuuksien myötä.

Hankkeen rahoitus:

• Hankkeen kustannus on n. 400 000 €

• Runkojohdon investointikustannukset katetaan siten, että 50 % on mahdollista saada (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 avustus)

• Kaunissaareen perustettava vesiosuuskunta kerää 50 % liittymämaksuina. Noin 4000 €/liittyjä.

• Kaunissaaren vesiosuuskunnan on mahdollista saada Pyhtään kunnalta takaus mahdollisesti tarvittavalle lainalle.

HYÖDYT

• Saadaan puhdasta talousvettä riittävästi Kaunissaareen.

• Mahdollisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 avustuksen myötä kustannukset kiinteistönomistajille jäävät kohtuullisiksi.

• Kiinteistöjen arvonnousu

• Parantaa ympärivuotisen asumisen edellytyksiä.

• Mahdollistaa matkailun kehittämisen.

• Kaunissaaren vesiratkaisu vahvistaa Itäisen Suomenlahden veneily- ja saaristomatkailun asemaa kansallisesti.

• Veden hinta on Kymen Veden normaali veden käyttömaksu (2018: 1,34 €/m3 + alv 24 %) lisättynä runkovesijohdon ylläpitokustannuksilla. Uudessa putkessa ylläpitokustannukset ovat alhaiset.