Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut

Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo / Kymsote

Arvokas vanhuus kuuluu jokaiselle

Pyhtään kunnan ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisen arvokasta ja hyvää elämää. Toimintakyvyltään rajoittuneita pyritään avustamaan palveluiden ja apuvälineiden avulla. Kaiken toiminnan keskiössä on ikäihminen itse ja hänen yksilölliset tarpeensa. Palveluiden pariin ohjataan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Ikääntyneiden asiakasneuvonta

Neuvontaa saa asiakasohjaajalta puhelimitse 040 5721 496 arkisin (normaali puhelun maksu).
Asiakasneuvonnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa sekä varmistaa tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.
Yhteydenottaja voi olla ikäihminen itse, omainen, läheinen tai muu henkilö, joka on huolestunut vanhuksen kotona selviytymisestä.
Lisäksi voit ottaa yhteyttä sähköisesti, yhteydenottolomake löytyy https://www.kymenlaaksonopastin.fi/