• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Hoitotakuu

Hoitotakuu

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Hoidon tarpeen arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Pyhtään terveyskeskuksessa hoidon tarve arvioidaan puhelimessa tai sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotolla. Samalla tehdään asianmukaiset merkinnät potilasasiakirjoihin.

1. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen
Kuntalaisen on saatava arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välitön puhelinyhteys terveyskeskukseen tai voitava mennä sinne käymään. Välitön yhteydensaanti toteutuu terveyskeskuksessa pääosin, puhelintekniikka aiheuttaa edelleen ajoittain ongelmia.

2. Hoidon tarpeen arviointi
Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

3. Hoidon järjestäminen (ei kiireellinen)
Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa.

Kiireellinen tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden vaatimalla tavalla.